Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kodanikuühendused / Lastekaitse Liidus toimus esimene tasuta nõustamine pereõiguse vallas

Lastekaitse Liidus toimus esimene tasuta nõustamine pereõiguse vallas

Prindi see artikkel
3. juuni 2010

advokatuur2Heategevusliku nõustamisprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames toimus esimene nõustamine, kus neli abivajajat said advokaadilt juriidilist nõu pereõiguse vallas. Eesti Advokatuuri, Eesti Pangaliidu ja MTÜ Lastekaitse Liit ühisprojekti eesmärgiks on tõsta lastega perede toimetulekuoskusi.

Kolmapäeval, 2. juunil toimunud nõustamise viis läbi advokaat Kairi Pobbul, kelle sõnul oli eilsest nõustamisest inimestele abi. Läbivaks teemaks olid perekonnaseisuküsimused ja sellega seotud probleemid erinevatest vaatenurkadest. „Algatatud projekt on vajalik ja kodanikele kasulik vähemalt esmase õigusliku ülevaate ja suuniste saamise osas,“ lisas Pobbul.

Juunikuu teised nõustamised viivad läbi Maire Arm, Tiina Mare Hiob, Helen-Lumelille Tomberg. Lisaks neile on advokaatidest projektis osalemisest teatanud Helen Hääl, Eva Tibar-Šuvalov, Maria Mägi, Indrek Sirk, Maano Saareväli. Pärnus valmistuvad nõustamisteks Alla Raudsepp ja Anu Talu ning Tartus Li Uiga ja Marian Priks.

Advokatuuri nõustamispäevad toimuvad kolmapäeviti kell 15-18 Lastekaitse Liidu infokeskuses Tallinnas, aadressil Tõnismägi 3, eelregistreerimisega telefonil 6418486.

Nõustamine keskendub perekonnaõigusele, mille alla kuuluvad näiteks laste õigused, vanemate kohustused suhetes lastega, samuti õigused ja kohustused erinevates peremudelites, üksikvanema õigused ja muud teemad. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Nõustajatena saavad projektis osaleda kõik Eesti Advokatuuri liikmed. Juunis käivituv projekt kestab esialgu aasta lõpuni, kuid sõltuvalt vajadusest võib seda pikendada ning pakkuda teenust ka väljaspool Tallinna.

Pangaliit korraldab alates juunist avalikke eesti- ning venekeelseid grupikoolitusi pere-eelarve teemadel. Esimesed nõustamised toimuvad Lastekatise Liidus juba 16. ja 17. juunil. Nõupäevad toimuvad nii eesti kui ka vene keeles ning projektis osalevad Swedbank, Sampo Pank ja BIGBANK. Pankade ja Lastekaitse Liidu nõupäevad jätkuvad sügisel.

Allikas: Advokatuuri 03.06.2010 pressiteade