Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tallinn tagab pääsu linnamüürile ja tornidesse

Tallinn tagab pääsu linnamüürile ja tornidesse

Prindi see artikkel
10. juuni 2010

TallinnaVanalinnTallinna vanalinnas on lõpule jõudmas Müürivahe tänavat lõpetava Munkadetaguse torni ja selle esise majakese restaureerimine.

Munkadetaguse torni avamise järel pääsevad külastajad tornist ligi 200 meetri pikkusele torne ühendavale kaitsekäigule, kust avanevad suurepärased vaated ümbritsevale vanalinnale.

Põhjalikult restaureeritud Munkadetaguses tornis säilitati ja eksponeeriti kõik arhitektuuriajalooliselt väärtuslik, kuid torni rajati ka uued tehnosüsteemid, mis võimaldavad torni tänapäeva nõuetele vastavalt ühiskondliku objektina kasutada.

Munkadetaguse torni naaber – Hellemanni torn – restaureeriti põhjalikult juba 2006. aastal, Munkadetagust ja Hellemanni torni ühendav kaitsekäik taastati 2007. aastal. Koos Hellemanni tornist Viru tänava poole mineva kaitsekäiguga on kaitsekäigu pikkus ligi 200 meetrit.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kuulutab lähiajal välja ideekonkursi nii Munkadetaguse torni kui sellega kaitsekäiku nagu nabanööri pidi seotud Hellemanni torni kõige paremal otstarbel kasutaja leidmiseks. Eelistatud on kultuuri- ja haridusvaldkonnaga seotud ettepanekud, rendilevõtja peab tagama linnakodanike ja turistidele pääsu nii mõlemasse torni kui kaitsekäigule.

Linna omanduses olevate linnamüüritornide korrastamise ning nende avaliku kasutuse tagamise eest kannab hoolt Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Aktiivselt on kasutuses paljud linnamüüri tornid. Laboratooriumi tänaval asuvas Eppingi tornis on interaktiivne näitus keskaegsetest linnamüüri tornidest. Samal tänaval kõrguvas Grusbeke-taguses tornis korraldab väljapanekuid Ukraina Kultuurikeskus ning Plate torni alumisel korrusel korraldatakse kunstinäitusi. Köismäe torn ja Hobuveski on juba pikalt olnud kasutuses teatri- ja kontserdisaalidena. Külastajatele on avatud ka Kuldjala, Sauna ja Nunnatorn koos neid ühendava kaitsekäiguga.

Allikas: Raepress, 09.06.2010