Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Majandus / Euro tulek / Euroopa Parlament kiitis heaks Eesti liitumise euroga

Euroopa Parlament kiitis heaks Eesti liitumise euroga

Prindi see artikkel
16. juuni 2010

skd283882sdcEuroopa Parlament (EP) kiitis suure häälteenamusega heaks Malta eurosaadiku Edward Scicluna koostatud Eesti eurotsooniga ühinemise raporti.

Raporti heakskiitmise poolt hääletas saadikuist 589, vastu oli 40.

Raport märgib, et Eesti on täitnud euroga ühinemise kriteeriumid Eesti valitsuse ja Eesti rahva sihikindlate, veenvate ja pidevate jõupingutuste tulemusena.

Samuti seisab raportis, et Eurostat on tihedas koostöös Eesti statistikaametiga kontrollinud kõigi Eesti ametiasutuste poolt edastatud asjaomaste andmete õigsust.

Raportis leiab mitmel juhul äramärkimist inflatsioonioht.

Raport palub Euroopa Komisjonil (EK) simuleerida euroala päästepaketi mõju Eesti eelarvele ajal, mil Eesti saab euroala ja seega ka päästepaketi vahendeid tagava eurorühma liikmeks.

Raport kutsub EK-d ja Euroopa Keskpanka üles Eesti krooni lõpliku vahetuskursi soovitamisel arvesse võtma kõiki aspekte.

Samuti tuleb raporti järgi Eesti ametivõimudel kiirendada praktilisi ettevalmistusi sujuva eurole ülemineku tagamiseks. Lisaks peab Eesti valitsust tagama, et eurole üleminekut ei kasutataks ära varjatud hinnatõusudeks.

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid langetavad neljapäeval Brüsselis Euroopa ülemkogul otsuse Eesti liitumise kohta euroga alates järgmise aasta 1. jaanuarist.

Kui ülemkogu neljapäeval Eesti liitumise eurotsooniga heaks kiidab, peab viimase sammuna Eesti vastuvõtmise ja vahetuskursi kinnitama 13. juulil Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu. Pärast seda on kõik etapid läbitud, et Eesti saaks järgmisest aastast euro kasutusele võtta.

Allikas: BNS, 16.06.2010