Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / President / Vabariigi President saatis “Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse” Riigikokku tagasi paranduste tegemiseks

Vabariigi President saatis “Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse” Riigikokku tagasi paranduste tegemiseks

Prindi see artikkel
30. juuni 2010

RahaVabariigi President Toomas Hendrik Ilves jättis täna välja kuulutamata Riigikogus 17. juunil 2010 vastu võetud “Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse”, sest seadus läheb praegusel kujul vastuollu Eesti Vabariigi põhiseadusega ega taga tarbijate kaitset põhiseaduses nõutud määral.

President Ilvese kommentaar:

“Ma tunnustan ja tervitan siiralt Riigikogu enamuse tahet reguleerida varasemast tõhusamalt monopoolsete ettevõtete hinnapoliitikat ja kaitsta koos sellega tarbijate huvisid.

Siiski peavad ka parimad ja kõige õilsamad kavatsused olema täielikult kooskõlas põhiseadusega. Nii näiteks võivad tarbijate õigused jääda alates 15. juulist 2010 ilma põhiseaduses nõutava tõhusa kaitseta kuni seaduse tegeliku rakendumiseni 2011. aasta lõpus.

Nimelt kaotaksid seaduse järgi kohaliku omavalitsuse määratud veeteenuse hinnad alates 15. juulist kehtivuse. Sellest ajast peab vee-ettevõtja kehtestama hinnad ise. See aga võib kaasa tuua hindade kontrollimatu tõusu ning Riigikogus vastu võetud seadus ei anna praegusel kujul võimalust hinnatõusu tõhusaks takistamiseks.

Olgu see vaid üks näide selle kohta, et “Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus” sisaldab praegusel kujul kiirustamisest tingitud vigu ja vastuolusid. Seadus rikuks põhiseadusevastasel kujul tarbijate huve ja õigusi ning võib kaasa tuua kohtuvaidlusi.

Sellele juhtis tähelepanu ka õiguskantsler oma 17. juuni memorandumis, mille ta saatis Riigikogu liikmetele enne seaduse vastuvõtmist.

Lähtuvalt eelnevast kutsun Riigikogu üles esimesel võimalusel neid vigu parandama ja andma koos sellega Vabariigi Presidendile võimalust tarbijate huve kaitsev seadus kiiresti välja kuulutada.”

Vabariigi Presidendi otsuse täistekst asub siin

Allikas: presidendi kantselei 30.06.2010 pressiteade