Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlased võtavad rahvusvahelisel konverentsil aasta kokku

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlased võtavad rahvusvahelisel konverentsil aasta kokku

Prindi see artikkel
1. juuli 2010

Prof Toomas Haldma

Prof Toomas Haldma

1.-3. juulil toimub Värskas akadeemilise õppeaasta traditsioonilise lõppakordina TÜ ja TTÜ Majandusteaduskondade, TTÜ Humanitaarteaduskonna ja Mattimar OÜ koostöös rahvusvaheline konverents majanduspoliitikas.

„See on Eesti majandusteadlastele hea võimalus tutvustada oma teadustöö tulemusi ja vahetada mõtteid majanduspoliitika aktuaalsetes küsimustes,“ ütles Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan prof Toomas Haldma.

18. järjekorranumbrit kandval teadusüritusel osalevad välispartnerid Saksamaalt Greifswaldi Ülikoolist ja Kieli majanduskõrgkoolist. Kahe päeva jooksul kuulatakse ligi 20 ettekannet. Käsitlemist leiavad nii majanduskriisiga tõstatunud või teravnenud probleemid kui ka teised lahendamist vajavad majanduspoliitilised probleemid.

Konverentsiga paralleelselt ilmub eelretsenseeritud ja rahvusvahelistes andmebaasides kajastuv teadusartiklite kogumik „Eesti majanduspoliitilised väitlused XVIII“, mis sisaldab 25 artiklit enam kui 30 autorilt. Samuti tuletatakse konverentsil meelde lahkunud silmapaistvate Eesti majandusteadlaste Uno Mereste (TTÜ-st) ja Heiki Müüri (TÜ-st) elu ja tegevust.

Allikas: Tartu Ülikooli 30.06.2010 pressiteade