Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Kaitsevägi / Marshalli Keskus nimetas brigaadikindral Neeme Väli kuu vilistlaseks

Marshalli Keskus nimetas brigaadikindral Neeme Väli kuu vilistlaseks

Prindi see artikkel
30. juuni 2010

NeemeValiSaksamaal asuv George G. Marshalli nimeline Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskus nimetas brigaadikindral Neeme Väli (fotol) 2010. aasta juunis kuu vilistlaseks.

„Loen Marshalli Keskuses õpitut väga väärtuslikuks oma teenistuskäigule tagasi vaadates,” ütles brigaadikindral Neeme Väli. „Kursustelt saadud teadmised riigikaitse ülesehitusest ja põhimõtetest ning demokraatlikule riigikorraldusele omasest tsiviiljuhtimisest on minu praeguses teenistuses olulised. Pea võimatu on ülehinnata Marshalli Keskusest lähtunud kontaktide ja suhtlusvõrgustike tähtsust.“

Kuu vilistlase aunimetus antakse neile keskuse lõpetanutele, kes oma edasises töös ja teenistuses on etendanud keskuse ideede edasikandmisel aktiivset rolli.

Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Väli on Saksamaal asuvas Marshalli Keskuses läbinud strateegilise planeerimise ja sõjalise ökonoomika kursuse 1997. aastal ja kõrgema juhtkonna seminari 2005. aastal.

George C. Marshalli nimeline Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskus loodi 1993. aastal Saksamaal eesmärgiga laiendada julgeoleku- ja kaitsealast koostööd uute Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse. Marshalli Keskus on Saksamaa Liitvabariigi kaitseministeeriumi ja Ameerika Ühendriikide Euroopa Väejuhatuse (EUCOM) ühisprojekt. Keskuses tegeletakse muude teemade hulgas NATO Külma Sõja järgse rolli, NATO ja Euroopa Liidu suhete, regionaalsete konfliktide ja ka Islami- ning Läänemaailma suhete uurimisega.

Allikas: Kaitseväe Peastaabi 30.06.2010 pressiteade