Uus Eesti

Teema: Eesti, Euro tulek, Uudised

Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel Brüsselis kinnitatakse euro kasutuselevõtmine Eestis

EurodRahandusministrite kohtumisel tutvustab uus eesistujamaa Belgia oma programmi, kus esiplaanil on majanduskoordinatsiooni ja finantssektori küsimused.

Ministritel on kavas arutada Taani, Soome, Küprose ja Bulgaaria ülemäärase eelarvedefitsiidi menetluste algatamise küsimust ning nad saavad ka ülevaate soovituste täitmisest riikides, mille suhtes menetlus on juba algatatud.

Arutatakse olukorda Euroopa Liidu finantsjärelevalve süsteemi loomise läbirääkimistel Euroopa Parlamendiga.

Eesti jaoks on oluline päevakorrapunkt, kus rahandusministrid kinnitavad euro kasutuselevõtu Eestis.

Vastu võtmist ootab nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Eestis alates 1. jaanuarist 2011 ja nõukogu muudab ka määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Eestis ning kinnitab määruse Eesti jaoks kehtiva euro ümberarvestuskursi kohta.

Allikas: Rahandusministeeriumi 13.07.2010 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/32210

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.