Uus Eesti

Teema: Haridus ja teadus, Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur

Indrek Teder kõneleb TLÜ suvekoolis põhiseaduspatriotismist

IndrekTederTallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli ühe osana peab Eesti Vabariigi õiguskantsler Indrek Teder avaliku loengu põhiseaduspatriotismist. Loeng algab esmaspäeval, 26. juulil kell 16.30, loengu toimumiskohaks on Tallinna Ülikooli Mare õppehoone Tallinna saal (Uus-Sadama 5, M-218). Loeng on avatud kõikidele huvilistele, loengu töökeeleks on inglise keel.

Avalik loeng „Constitutional Patriotism to Become a Unifying Identity?“ jätkab Tederi poolt avalikkuses varemalt tõstatatud teemat, mille kohaselt peaks Eesti „käiku vahetama“ ja puht-etnilise identiteedi asemel julgustama inimestes kodanikuidentiteeti, mis ühendab Eestis elavaid rahvusi. Ta räägib sellest nii emotsiooni ja identiteedi külje pealt kui ka tehnilisemalt mõnedest juriidilistest kodakondsust ja põhiseadust puudutavatest küsimustest. Loengus vaatleb õiguskantsler põhiseaduspatriotismi teemat ka laiemas rahvusvahelisse kontekstis ja räägib sellest mõistest globaliseerumise taustal.

Indrek Tederi avalik loeng on üks osa Tallinna Ülikooli suvekoolist, mille tänavuseks läbivaks teemaks on mitmepalgeline globaliseerumine. Lisaks Tederi loengule toimuvad suvekooli jooksul veel mitmed avalikud loengud – kõnelevad näiteks Kanda reisikirjanik Rory Maclean, Stony Brooki Ülikooli professor Hugh J. Silverman, TLÜ rektor Rein Raud ja mitmed teised nimekad õpetlased. Avalikud loengud algasid 15. juulil ja kestavad 30. juulini. Täpne ajakava on kättesaadav Tallinna Ülikooli kodulehelt.

Allikas: Tallinna Ülikooli 23.07.2010 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/32320

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.