Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu / Riigikogu hakkab arutama monopolide ohjeldamise seaduse muutmist

Riigikogu hakkab arutama monopolide ohjeldamise seaduse muutmist

Prindi see artikkel
2. august 2010

Foto: www.jogevamv.ee

Foto: www.jogevamv.ee

Parlament koguneb esmaspäeva hommikul erakorralisele istungjärgule, et asuda taas arutama presidendi poolt välja kuulutamata jäetud monopolide ohjeldamise seadust.

Riigikogu peab esmaspäeval kell 10 algaval istungjärgul otsustama, kas võtta seadus muutmata kujul uuesti vastu või mitte. Tõenäoliselt toetab parlament seaduse muutmist, milleks tegi ka põhiseaduskomisjon neljapäeval ettepaneku.

Kui riigikogu otsustab asuda seadust muutma, toimub selle edasine menetlemine üldises korras. Sel juhul arutab seadust pärast muudatusettepanekute esitamist majanduskomisjon ning seejärel teisipäeva hommikul teisel lugemisel ka täiskogu. Lõpphääletusele peaks seadus jõudma tund aega pärast teise lugemise lõpetamist.

Riigikogu võttis monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse vastu 17. juunil 52 häälega. Lisaks Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ja roheliste saadikutele hääletasid seaduse poolt ka kaks sotsiaaldemokraati. Vastu olid seadusele kaks keskerakondlast ja parteitu Jaan Kundla.

30. juunil jättis president Toomas Hendrik Ilves seaduse välja kuulutamata, leides, et praegusel kujul läheb see põhiseadusega vastuollu ega taga nõutud määral tarbijate kaitset. “Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus sisaldab praegusel kujul kiirustamisest tingitud vigu ja vastuolusid. Seadus rikuks põhiseadusevastasel kujul tarbijate huve ja õigusi ning võib kaasa tuua kohtuvaidlusi,” ütles ta oma otsust põhjendades.

Ilves viitas ka õiguskantsler Indrek Tederi memorandumile, mis saadeti riigikogu liikmetele vahetult enne seaduse vastuvõtmist, ning tõi näiteks, et seaduse jõustudes võivad tarbijate õigused jääda alates 15. juulist tõhusa kaitseta kuni seaduse tegeliku rakendumiseni 2011. aasta lõpus.

“Nimelt kaotaksid seaduse järgi kohaliku omavalitsuse määratud veeteenuse hinnad alates 15. juulist kehtivuse. Sellest ajast peab vee-ettevõtja kehtestama hinnad ise. See aga võib kaasa tuua hindade kontrollimatu tõusu ning riigikogus vastu võetud seadus ei anna praegusel kujul võimalust hinnatõusu tõhusaks takistamiseks,” ütles Ilves, kes pidas lisaks üleminekusätete puudumisele probleemseks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste kehtestamist puudutavaid muudatusi kaugkütteseaduses.

Monopolide ohjeldamise eelnõu algatasid mullu sügisel Reformierakonna, IRL-i ja roheliste fraktsioon. Eelnõu algne eesmärk oli tagada universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete teenuste hinnakujunduses tarbijate õiguse parem kaitse ning kindlustada toimiv regulatsioon kaugkütte ja veeteenuste hinna osas.

Allikas: BNS, 01.08.2010