Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Usuelu uudised / AKEL: kasvatagem oma lapsi elu väärtustama

AKEL: kasvatagem oma lapsi elu väärtustama

Prindi see artikkel
11. august 2010

Lapsed3Adventkoguduste Eesti Liit (AKEL) pidas 5. ja 6. augustil Tartus oma 37. peakoosolekut, kus liidu uueks presidendiks valiti pastor David Nõmmik. Ülemaailmses kristlikus seitsmenda päeva adventkoguduses on umbes 16,5 miljonit liiget, see tegutseb 203 riigis. Eestimaal on adventkogudus tegutsenud alates 1897. aastast, omades hetkel üle 1600 täisealise liikme 20 koguduses.

Eile, 10. augustil toimunud uue juhatuse esimesel koosolekul kinnitati alljärgnev pöördumine Eesti avalikkusele ja meediale.

AKEL: kasvatagem oma lapsi elu väärtustama

Perekond on ühiskonna alustala. Ilma tugevate perekondade ning tervete, eetiliste ning edasikanduvate pereväärtusteta ei saa rääkida jätkusuutlikust ning tõeliselt elu väärtustavast rahvast ja riigist.

Eesti kodanike ja adventistidena usume, et meie riigi heaolu kasvatamisel peaksime majandusliku edukuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime kõrval rääkima enam pereväärtustest, mida me terve ühiskonnana ja kõige enam perekondadena peaksime oma lastele edastama. Usume, et perekonna üks peamine eesmärk on anda järeltulevale põlvkonnale tugev eetiline alus, õpetades alati väärtustama elu ning hoolima kaasinimestest.

Sotsiaalse olendina õpib inimene käitumist ja suhtumisi teiste inimeste pealt, kõige enam lastena oma vanematelt. Paraku peab tõdema, et noorte riskikäitumise juured on olulisel määral just vanematelt õpitud suhtumistes.

Vägivaldsus ja hoolimatus teiste inimeste ja looduse suhtes tuleb olulisel määral täiskasvanute poolt laste jaoks loodud meelelahutusest, mille oluline osa on vägivaldsed arvutimängud ja multifilmid.

Me hoolime oma riigist ja rahvast ning soovime läbi kristlike väärtuste juhatada lapsed ühiskonda ja ligimest teeniva eluviisi juurde, püüdes õpetada neid hoolima ja ennast teostama iseennast ja teist inimest austades ja väärtustades.

Kutsume kaasmaalasi pühenduma laste väärtuspõhisele kasvatamisele. Lapsed õpivad meie eeskujust ja panevad meie tegusid tähele enam kui meie sõnu.

Piiblit usu alusdokumendiks pidava kogudusena usume õpetust inimese terviklikkusest, mis tähendab, et oluline on nii meie vaimulik kui ka füüsiline tervis ja heaolu. Eetilisi ja tervislikke eluviise au sees pidava rahvana peame oluliseks nende väärtuste edasiandmist ka oma lastele ja noortele.

Tartus, august 2010