Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Kirikukalender / 15. august – Püha Neitsi Maarja taevavõtmise suurpüha (Rukkimaarjapäev)

15. august – Püha Neitsi Maarja taevavõtmise suurpüha (Rukkimaarjapäev)

Prindi see artikkel
15. august 2014

MaarjaTaevassevotmineNeitsi Maarja elas pärast Kristuse ristilöömist apostel Johannese juures ja külastas taas mitmeid poja eluga seotud paiku. Lõpuks pöördus ta palves Jumala poole sooviga elust lahkuda. Teda külastas ingel, kes lubas, et Maarja saab kolme päeva pärast Paradiisi, kus ta poeg teda ootab. Ingel kinkis talle palmioksa ja Maarja andis selle omakorda pühale Johannesele sooviga, et seda kantaks matustel tema ees. Maarja palus inglit, et tema suremise juures viibiksid kõik apostlid, ja see soov täideti.

Maarja surmaööl ilmus Jeesus koos teda saatvate inglitega. Maarja hing lahkus kehast poja käte vahele, kes kandis ta Taevasse. Maarja keha aga jäi maa peale ja apostlid matsid selle maha. Kolme päeva pärast aga nõudis Jeesus, et tema ema hing ühendataks taas kehaga ja mõlemad toodaks Taevasse.

Neitsi Maarja taevavõtmise püha eelkäijaks oli Jumalaema Maarja püha, mida peeti Jeruusalemmas juba V sajandil. Ladina kirikukalendrisse tõi selle püha paavst Sergius I (687-701). 1. novembril 1950. a. kuulutas paavst Pius XII Maarja taevassevõtmise dogmaks.

Pühima Neitsi Maarja taevassevõtmise pühal õnnistatakse kõiki põllu-, puu- ja köögivilju, uudsevilja, kogu meie elu pühendamiseks Jumalale.

Allikas: www.neitsimaarja.ee