Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Eesti inimesed ei ole endiselt nõus taastuvallikatest energia eest rohkem maksma

Eesti inimesed ei ole endiselt nõus taastuvallikatest energia eest rohkem maksma

Prindi see artikkel
16. august 2010

Foto: www.lhv.ee

Foto: www.lhv.ee

Uuringufirma GfK poolt Suhtekorraldusbüroo PRB tellimusel teist aastat järjest läbi viidud keskkonnateemalisest uuringust selgus, et sarnaselt eelmise aastaga ei ole eestimaalased valmis taastuvallikatest pärit elektrienergia eest rohkem maksma.

Kui eelmisel suvel arvas nii 67% vastanutest, siis sel korral ütles 71% küsitletuist, et nad ei oleks valmis taastuvenergia eest tavalisest rohkem maksma.

“Vahepeal on hinnad, ka elektri hind, tõusnud, seetõttu on inimesed igasuguste ettepanekute suhtes, mis võiksid kulusid suurendada, veelgi spektilisemaks muutunud,” lisas Suhtekorraldusbüroo PRB juhataja Raimond Kaljulaid.

Sarnaselt eelmisel aastal läbiviidud uuringu tulemustega, olid selgi korral altimad taastuvenergia eest enam maksma pigem noored ja eriti tudengid.

GfK sotsioloog Mauri Söödi hinnangul paistavad endiselt keskkonnaväärtuste kandjatena sagedamini silma nooremad inimesed, kes on ilmselt ühelt poolt keskkonnateemade kasvavale väärtustamisele rohkem avatud, ning samas teisalt, kellest osa sõltub seni materiaalselt oma vanematest ja võivad omale seega idealistlikumaid hinnanguid lubada.

Valmisolek taastuvenergia eest rohkem maksta on aastaga 10 protsendipunkti võrra kahanenud meeste seas. “Võime oletada, et mehed on pidanud majanduse struktuurimuudatusi keskmisest sagedamini valulikumalt tunnetama,” nentis Sööt.

Käesoleva uuringu läbiviimiseks kasutati rahvusvahelise uuringufirma GfK veebipaneeli. Uuringus osales augusti alguses 493 inimest üle Eesti vanuses 15-74 eluaastat.

Allikas: PRB 16.08.2010 pressiteade