Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Kooliteed alustavad lapsed saavad „ranitsatoetust“

Kooliteed alustavad lapsed saavad „ranitsatoetust“

Prindi see artikkel
16. august 2010

Foto: www.pelgulinna.tln.edu.ee

Foto: www.pelgulinna.tln.edu.ee

Kooliteed alustavate laste vanemad saavad linnaeelarvest toetust taotleda. Tänavu läheb esimesse klassi umbes 3850 väikest tallinlast.

Tallinn maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust alates 2003. aastast. Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale. Toetuse saamise tingimuseks on, et üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suurus on 5000 krooni. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirja alusel. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Soovi korral on võimalik esitada avaldus alates 13. septembrist elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatult.

„Kuna 2009. aastal otsustati lõpetada riiklikult 450 krooni suuruse koolitoetuse maksmine, siis otsustas Tallinna linn hakata toimetulekutoetust saavate perede lastele 500 krooni suurust kooliminekutoetust maksma,“ lisas abilinnapea Merike Martinson. „Toimetulekutoetuse saajate arv on väga kiiresti kasvanud, nende perede jaoks on see toetus laste kooli saatmisel väga oluline.“

Seda toetust makstakse avalduse alusel jooksval aastal toimetulekutoetust saanud perede üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele kuni 19-aastastele lastele.

Koostöös Punase Ristiga kingitakse toimetulekuraskustega perede algklasside õpilastele 295 õppevahenditega komplekteeritud ranitsat.

Allikas: Raepress, 16.08.2010