Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Maailm / Newsweek: Eesti on heaolult 32. riik

Newsweek: Eesti on heaolult 32. riik

Prindi see artikkel
16. august 2010

MaaUudisteajakiri Newsweek paigutas Eesti rahvusvahelises heaolu tabelis saja maailma riigi võrdluses 32. kohale, maailma suurim heaolu on ajakirja hinnangul Soomes.

Newsweek võttis riikide heaolu pingerida koostades arvesse haridust, tervist, elukvaliteeti, majanduse arengut ja poliitilist keskkonda, kasutades erinevaid rahvusvahelisi uuringuid.

Eesti sai hariduses Newsweekilt 100-st võimalikust punktist 93,32, tervishoius 75,85, elukvaliteedis 71,50, majanduse arengus 51,27 ja poliitilises keskkonnas 73,23 punkti.

Kõige suurem heaolu on Newsweeki uuringu andmetel Soomes, järgnevad Šveits, Rootsi, Austraalia, Luksemburg, Norra, Kanada, Holland, Jaapan ja Taani.

Saja võrreldud riigi seas on Newsweeki andmetel kõige väiksem heaolu tase Burkina Fasos. Eelviimasel kohal on Nigeeria ning üle-eelviimasel kohal Kamerun.

Leedu on tabelis 34., Läti 36. ja Venemaa 51. kohal. Eesti ees on 31. kohal Slovakkia ja Eesti järel 33. kohal Ungari. Newsweek jättis rohkem kui poole maailma riikidest uuringus kajastamata.

Riikide haridustaseme indeksit koostades kasutas Newsweek rahvusvaheliste PISA testide tulemusi ning CIA Factbooki andmeid kirjaoskuse taseme kohta. Tervishoiu taseme hindamisel kasutasid uuringu koostajad Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmeid riikide oodatava eluea, tervena elatud eluea ning haiguste ja vigastuste taseme kohta. Elukvaliteeti hinnates võttis Newsweek arvesse ÜRO ja selle allorganisatsioonide, Maailmapanga, CIA Factbooki ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide andmeid inimeste sissetulekute, sissetulekute sugudevahelise erinevuse, vaesuse, elustandardi, enesetappude arvu, kuritegevuse, keskkonnaseisundi ja töötuse taseme kohta. Majandusarengu puhul võtsid uuringu koostajad arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide andmeid sisemajanduse koguprodukti, ressursside kasutamise, innovatsiooni, majandusreformide ja aktsiaturu taseme kohta. Poliitilise keskkonna hindamisel võttis Newsweek arvesse Freedom House‘i ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide andmeid poliitiliste ja kodanikuvabaduste kohta.

Allikas: BNS, 16.08.2010