Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Viljandi kooskõlastas riigigümnaasiumi loomise

Viljandi kooskõlastas riigigümnaasiumi loomise

Prindi see artikkel
18. august 2010

Valuoja põhikool (foto: www.valuoja.ee)

Valuoja põhikool (foto: www.valuoja.ee)

Viljandi linnavalitsus kooskõlastas haridus- ja teadusministeeriumi ettepaneku rajada linna riigigümnaasium.

Linnavalitsus arutas ministeeriumi ettepanekut esmaspäevasel istungil ning vaatas läbi ka eelnõud kooli põhimääruse ja eelarve osas ning otsustas kooskõlastada Viljandi gümnaasiumi moodustamise ettepaneku.

Moodustatav Viljandi gümnaasium on üldhariduslik riigikool, kus toimub õpe 10.-12. klassis. Kool moodustatakse 1. septembrist 2010, kuid õppetegevus koolis algab 2012. aastal. Kooli moodustamine juba tänavu on ministeeriumi hinnangul vajalik direktori ja pedagoogide valmiseks ning õppehoone ettevalmistamiseks.

Viljandi gümnaasium hakkab tegutsema praeguse Valuoja põhikooli hoones ja territooriumil aadressil Hariduse tänav 2. Viljandi linn müüb kooli hoone Riigi kinnisvara AS-ile.

Kooli suuruseks on planeeritud 6-7 paralleelklassi, kokku 18-21 klassi. Õpilaste arvuks keskmiselt 600. Kooli edasi arenedes võib õpilaste arv haridusministeeriumi hinnangul suureneda eeskätt piirnevate omavalitsuste väikeste koolide õpilaste arvelt.

Gümnaasiumi orienteeruv aastaeelarve on ministeeriumi arvutuste kohaselt 17,7 miljonit krooni.

Ainult gümnaasiumiklassidega riigigümnaasium moodustatakse Viljandis Carl Robert Jakobsoni nimelise gümnaasiumi, Paalalinna gümnaasiumi ja maagümnaasiumi baasil. Need koolid kujundatakse vastavalt Viljandi linnavolikogu otsusele ümber põhikoolideks põhimõttel, et igasse linna piirkonda jääb üks põhikool. Valuoja põhikool ühendatakse praeguse Jakobsoni gümnaasiumiga.

Kokkuleppe riigigümnaasiumi loomiseks Viljandi linna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Viljandi linnavolikogu esimees Tarmo Loodus ja linnapea Kalle Jents 10. mail.

Allikas: BNS, 17.08.2010