Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Läänemereriikide keskkonnaministrid arutavad merepoliitikat

Läänemereriikide keskkonnaministrid arutavad merepoliitikat

Prindi see artikkel
25. august 2010

Laanemeri2Kolmapäeval, 25. augustil osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Stockholmis Rootsi Keskkonnnaministeeriumi korraldataval kõrgetasemelisel merepoliitika seminaril “Building marine policy on best available knowledge”.

Seminari läbivaks teemaks on merepoliitika kujundamine toetudes parimatele kasutatavatele teadmistele. Nii HELCOM-i Läänemere tegevuskava kui ka EL liikmesriikidele oluline merestrateegia raamdirektiivi rakendamine eeldab kaasaegse mereteaduse järjest kasvavat panust merekeskkonna seisundi hindamiseks ja selle seisundi parendamiseks mõeldud vajalike meetmete rakendamiseks. Seetõttu keskendub kõrgetasemeline seminar valitsussektori ja teadlaskonna koostöö tugevdamise vajadusele.

Seminaril avaldatakse Läänemere tegevuskava kohta HELCOM-i liikmesriikide ühine artikkel, millele kõik Läänemere keskkonnaministrid ka alla kirjutavad.

Seminar toimub HELCOMi-i delegatsioonijuhtide 33. istungi raames, mis tähistab Rootsi HELCOM-i kahe-aastase eesistumisaja algust.

Helsingi Komisjon ehk HELCOM tegeleb Läänemere merekeskkonna kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Euroopa Liidu, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises koostöös. 2007. aasta novembris võtsid HELCOM-i osalisriigid ja Euroopa Liit vastu uuendusliku Läänemere tegevuskava, mis sisaldab meetmeid Läänemere keskkonna eesmärkide saavutamiseks ning nende meetmete hindamist. Läänemere tegevuskava eesmärk on saavutada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund.

Infot HELCOM-i ja Läänemere tegevuskava kohta on võimalik leida Keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee/1115.

Allikas: Keskkonnaministeeriumi 24.08.2010 pressiteade