Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Sotsiaalteadlased vaevad majanduskriisi mõju tarbimiskultuurile

Sotsiaalteadlased vaevad majanduskriisi mõju tarbimiskultuurile

Prindi see artikkel
25. august 2010

Kauplus25.-28. augustil kogunevad Tartus Dorpati konverentsikeskuses Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni tarbimisuurijad. Võrgustiku kohtumise peateema on majanduskriisi mõju tarbimiskultuurile ja tarbijakäitumisele.

Põhiliselt otsivad teadlased vastust küsimusele, kas nüüdne majanduslangus on lihtsalt üks järjekordne verstapost tarbijaühiskonna arengus või on toimumas senitundmatu sisuline pööre. Konverentsil toimuvad ettekanded ja arutelud toidu- ja kultuuritarbimise teemadel, mitu ettekannet käsitleb tarbimise ja poliitika seoseid; laste kohta tarbijakultuuris, samuti eetilist ehk säästvat tarbimist.

Konverentsi üks korraldaja, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi vanemteadur Margit Keller leiab, et majanduskriisi mõju tarbijale on riigiti väga erinev. „Kuna meil on majandussurutis olnud tugev, siis on ka meil proportsionaalselt rohkem olnud neid, kes sissetulekute vähenedes on sunnitud olnud oma tarbimiskäitumist muutma. Meie esmased uuringud näitavad, et tarbijad on muutunud oluliselt leidlikumaks. Kurvema poole pealt on aga näha, et väiksemad tarbimisvõimalused sunnivad piirama ka suhtlemist sõprade-sugulastega, sest sellega käivad meie kultuuriruumis kaasas mitmed materiaalsed aspektid: kingitused, söömaajad, ühised hobid ja väljasõidud, transport. Taas leiab kinnitust aga ka see, et laste pealt kokkuhoidmine tuleb viimasena.“

Konverentsil esineb mitmeid nimekaid teadlasi, teiste hulgas Manchesteri ülikooli sotsioloogiaprofessor Alan Ward, kelle kelle peamisteks uurimisteemadeks on toidu- ja kultuuritarbimise muutumine Lääne-Euroopas ja USAs. Uppsala Ülikooli sotsioloogiaprofessor Jukka Gronow on tuntud „šampanja ja kaaviari“ kultuuri uurijana – ta on aktiivne Stalini-aegse Nõukogude Liidu tarbijakultuuri (sh toidutarbimise) käsitleja. Energiatarbimisest räägib Norra tarbimisuuringute instituudi (SIFO) uuringujuht Eivind Stø ja alkoholitarbimisest Helsingi ülikooli sotsioloogiaprofessor Pekka Sulkunen.

Konverentsil osaleb ca 40 teadlast nii Euroopast kui ka kaugemalt.

Allikas: Tartu Ülikooli 25.08.2010 pressiteade