Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Eesti kõige keskkonnasõbralikum ettevõte on endiselt Eesti Energia

Eesti kõige keskkonnasõbralikum ettevõte on endiselt Eesti Energia

Prindi see artikkel
26. august 2010

EestiEnergiaGfK läbi viidud keskkonnateemalises uuringus nimetas Eesti Energiat kõige keskkonnasõbralikuma ettevõttena 17% vastanuist.

GfK sotsioloogi Mauri Söödi hinnangul pole tulemused üllatavad: “Sarnaselt mullusele näitas küsitlus, et keskkonnasõbralikkusega seostub inimestele Eesti Energia võrreldes järgmiste ettevõtetega üle nelja korra sagedamini. Samas suurele osale elanikest ei ole ükski Eesti ettevõte viimasel ajal keskkonnasõbralikkuse poolest silma hakanud.”

2009. aasta suvel läbiviidud küsitluse põhjal oli Eesti Energia vastav näitaja 14%.“Eesti Energiat tajutakse mõnevõrra tugevamini kui keskkonnasõbralikku ettevõtet võrreldes aastataguse ajaga. Kindlasti avaldas sellele mõju Eesti Energia kevadine väga mahukas kampaania, mis just seda külge ettevõtte tegevuses rõhutaski,” ütles Suhtekorraldusbüroo PRB juhataja Raimond Kaljulaid.

Veel nimetati prügikäitlejaid Ragn-Sells (4% vastanuist) ja Veolia, AS-i Tallinna Vesi, Pandipakendit ning Riigimetsa Majandamise Keskust (kõiki 2%). See nimekiri on aasta ajaga pisut muutnud. Lisandunud on Pandipakend ja Veolia.

Eesti Energia rohelisele kuvandile andsid teistest sagedamini tooni tallinlased ning põhiharidusega vastajad. Teiste suuremate Eesti linnade ja samuti Virumaa elanike seas oli teistest tihedamini neid, kes pidasid kõige rohelisemaks ettevõtteks Ragn Sells-i. Veolia tõusis rohekuvandi liidriks Lõuna-Eesti elanike seas. Suurima sissetulekuga elanikerühm tõstis esikohale üleüldiselt taara ja pakenditega seonduvaid ettevõtteid ja ka Veoliat.

Väga suur osa vastanuist, 40%, ei osanud aga nimetada ühtki ettevõttet, mis neile keskkonnasõbralikkuse poolest silma oleks hakanud. Nii vastasid teistest sagedamini Eesti suuremate linnade (v.a Tallinn) elanikud ning virumaalased.

“Hoolimata Eesti Energia ja paljude teiste ettevõtete pingutustest end n-ö rohelise ettevõttena positsioneerida, ei taju suur osa tarbijaid ühtegi Eesti ettevõtet eriliselt keskkonnasõbralikuna. Seega pole aastaga midagi muutunud, ning selline nišš on turul endiselt olemas ja soovijatele avatud,” ütles Kaljulaid.

Uuring viidi Suhtekorraldusbüroo PRB tellimusel läbi rahvusvahelise uuringufirma GfK veebipaneelis. Uuringus osales üle Eesti 493 inimesest vanuses 15-74 eluaastat.

Allikas: GfK Custom Research Baltic’u 26.08.2010 pressiteade