Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Euroopa mändvetikauurijad loodavad Eestist uusi liike leida

Euroopa mändvetikauurijad loodavad Eestist uusi liike leida

Prindi see artikkel
26. august 2010

Foto: TÜ Eesti Mereinstituut

Foto: TÜ Eesti Mereinstituut

26.–29. augustil võõrustab TÜ Eesti Mereinstituut Euroopa Mändvetikateadlaste Ühenduse (GEC, Group of European Charophytologists) iga-aastast seminari. Konverents tipneb ühise ekspeditsiooniga, mille käigus loodetakse ka uusi liike leida ja määrata.

TÜ Eesti Mereinstituudi asedirektori Georg Martini sõnul võib mändvetikate esinemist seostada pigem puhta, loodusliku ja häirimata keskkonnaga, vastupidiselt mitmetele teistele vetikaliikidele. „Huvitav on ka see, et mändvetikauurijaid on maailmas üldse ainult käputäis, ca 50 inimest, neist 2-3 Eestist. Sellelt ürituselt, eriti ühisekspeditsioonilt, on oodata ka võimalike uute liikide määramist ja leidmist Eesti jaoks,“ lisas Martin.

Kahepäevase teadusprogrammi raames esitatakse värskemaid teadussaavutusi kaasaegsete ja fossiilsete mändvetikate uurimise erinevatest valdkondadest, millele järgneb ekspeditsioon Lääne-Eestisse ja Saaremaale. Kavas on ühiselt koguda ja hiljem analüüsida proove nii mageveekogudest kui rannikumerest. Üritusel on osalejaid peale Eesti ka Saksamaalt, Poolast, Austraaliast, Šveitsist, Serbiast, Norrast ja Hispaaniast.

Mändvetikad on mitmeti unikaalne ja taksonoomiliselt äärmiselt keeruline rühm alamaid taimi, mille seni tuntud umbes 10.000 liigist elab kaasajal maailmas vaid veidi üle 300 liigi. Eesti rannikumeri on oma keskkonna kvaliteedi tõttu sobivaks elupaigaks 7 mändvetikaliigile ning Eesti mageveekogudest võib leida kaasajal kokku 16 liiki.

Seminar toimub TÜ Eesti Mereinstituudi peahoones Tallinnas (Mäealuse 14).

Allikas: Tartu Ülikooli 24.08.2010 pressiteade