Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Kaitsevägi / Kaitseväe soomukipark kahekordistub

Kaitseväe soomukipark kahekordistub

Prindi see artikkel
26. august 2010

Soomustransportöör SISU XA-188

Soomustransportöör SISU XA-188

Kaitseminister Jaak Aaviksoo informeeris täna valitsuskabinetti kavast hankida Eesti kaitseväele Hollandist üle 80 soomustransportööri SISU XA-188.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul tugevneks uute soomustransportööridega nii Eesti kaitsevõime üldiselt kui ka lahinguväljal tegutseva üksiksõduri turvalisus. „Võrreldes kaitseväe seniste soomustransportööridega pakuvad uued soomukid meie kaitseväelastele tunduvalt paremat kaitstust. Seetõttu peaksid esimesed uued soomukid veel sel aastal jõudma Afganistanis tegutsevata Eesti kaitseväelaste kasutusse,“ ütles Aaviksoo.

Soomustransportöör SISU XA-188 on väliselt ja mitmetelt sisemistelt sõlmedelt sarnane Eestile 2004. aastal Soomest hangitud 60 soomukiga SISU XA-180EST, mis lihtsustab uute soomukite kasutuselevõttu, hooldust ja remonti. Küll aga on uutel soomukitel tunduvalt parem soomuskaitse, mis tagab kaitseväelastele parema kaitstuse nii käsitulirelvade tule kui ka miinide ja improviseeritud lõhkekehade eest.

Lisaks jalaväe transpordiks mõeldud SISU-dele hangitakse Hollandist ka juhtimispunkti- ja meditsiinisoomukeid, kokku üle 80 masina, mida kasutatakse kaitseväe 1. jalaväebrigaadi allüksuste varustamiseks. Hange sisaldaks enne soomustransportööride üleandmist nende hooldust ja remonti Hollandis.

Kaitseministeerium peab praegu Hollandi Kaitsehangete Agentuuriga läbirääkimisi hankelepingu sõlmimiseks, vastav leping plaanitakse sõlmida lähinädalatel. Hanke koguhinnaks kujuneb üle 300 miljoni Eesti krooni, mis tasutakse vastavalt tarnete toimumisele aastatel 2011-2015.

Soomustransportööride hankega täidetakse üks Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 eesmärkidest ehk 1. jalaväebrigaadis soomustatud sõidukite arvu suurendamine.

Allikas: Kaitseministeeriumi 26.08.2010 pressiteade