Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tallinnas toimub konverents küberkiusamisest

Tallinnas toimub konverents küberkiusamisest

Prindi see artikkel
28. august 2010

Foto: www.educationmatters.ca

Foto: www.educationmatters.ca

Tallinna Ülikoolis toimub laupäeval, 28. augustil Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni (EERA) aastakonverentsi raames rahvusvaheline konverents teemal „Laste riskid uue tehnoloogia ajastul: Eestilt maailmale”. Üritus keskendub laste ja noorte Interneti kasutamisega seotud ohtudele.

Küberkiusamise teema on Euroopas ja eriti Eestis väga oluline, sellest annavad tunnistust laia rahvusvahelist kõlapinda leidnud ning eestlastest ohvritega Interneti-ahistamise juhtumid, eelkõige nn. „hispaanlanna” saaga, mille tulemusena sooritas enesetapu 14-aastane eesti poiss.

Eesti eripäraks enamiku riikidega võrreldes võib lugeda tõsiasja, et ehkki Eesti on üks maailma internetiseeritumaid riike, on turvanõuded laste interneti kasutamisel olnud suhteliselt madalad. Erilise ohu allikaks tuleb pidada ka riigi väiksust, mistõttu ahistatuil on raske anonüümseks jääda ning kompromiteeriva materjali avaldamine väljapressija poolt seega eriti võimas survevahend.

Konverentsil käsitletakse küberkiusamist mitte kitsalt turvalise arvutikasutuse alase, vaid laiema kasvatusliku probleemina. Kõne alla tulevad võimalused laste ja noorte riskikäitumise üldiseks vähendamiseks ning samuti see, kuivõrd erineb küberkiusamine tavalisest koolikiusamisest ja kuidas võimalikke ohvreid ennetada, ära tunda ning aidata.

Konverentsil esinevad:

- Sirle Kalma – „hispaanlanna” ohvri lähisugulane ja koolitusprogrammi „Tunne oma virtuaalsõpra” juht

- Ersilia Menesini – Firenze Ülikooli (Itaalia) dotsent, rahvusvaheliselt tunnustatud kiusamise ja küberkiusamise temaatika uurija

- Piret Luik – Tartu Ülikooli dotsent, Interneti-keskkonnaga seotud noorte sotsiaalprobleemide uurija

Täpsem info konverentsi kohta on kättesaadav EERA koduleheküljelt.

Konverentsi organiseerijaks on Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts.

Allikas: Tallinna Ülikooli 25.08.2010 pressiteade