Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Keskmise brutokuupalga langus asendus tõusuga

Keskmise brutokuupalga langus asendus tõusuga

Prindi see artikkel
30. august 2010

Raha2Keskmine brutokuupalk oli 2010. aasta teises kvartalis 12.869 krooni ja brutotunnipalk 75,81 krooni , mis tähendab, et seni eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes viis kvartalit järjest langustrendis olnud keskmine brutokuupalk tõusis teises kvartalis, teatas statistikaamet.

Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 1,2 protsenti ja brutotunnipalk langes 1,7 protsenti.

Brutokuupalga tõusu mõjutas muuhulgas ka palgata puhkusel olijate arvu vähenemine, märkis amet.

Tunnipalka mõjutas ameti teatel see, et võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga oli tänavu üks tööpäev enam ning keskmine töötatud tundide arv palgatöötaja kohta suurem.

Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, langes seitsmendat kvartalit järjest, ent langus on aeglustunud. 2010. aasta teises kvartalis langes reaalpalk 1,9 protsenti..

Juuni lõpu seisuga oli töötajaid 7,3 protsenti vähem kui 2009. aasta samal ajal.

Keskmine brutokuupalk tõusis 2009. aasta teise kvartaliga võrreldes kõige enam mäetööstuses (19,4 protsenti) ja langes kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (17,5 protsenti). Mäetööstuse suur palgatõus on tingitud ebaregulaarsete preemiate ja lisatasude osatähtsuse suurenemisest võrreldes 2009. aasta teise kvartaliga.

Keskmine brutotunnipalk tõusis 2009. aasta teise kvartaliga võrreldes kõige enam põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalal (9,3 protsenti) ning langes kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (18,2 protsenti).

Keskmine brutopalk oli aprillis 12.343 krooni, mais 12.381 krooni ja juunis 13.891 krooni.

2010. aasta teises kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 17.431 krooni ja tunnis 117,26 krooni. Keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus tõusis 0,8 protsent ja tunnis langes 2,7 protsenti võrreldes 2009. aasta teise kvartaliga.

Keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta tõusis 2009. aasta teise kvartaliga võrreldes kõige enam mäetööstuses (18,2 protsenti) ja langes kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (16,5 protsenti).

Keskmine tööjõukulu tunnis tõusis 2009. aasta teise kvartaliga võrreldes kõige enam elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal (6,8 protsenti) ning langes kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (17,8 protsenti).

Statistikaameti avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest. Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest ei kajastu.

Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

Allikas: BNS, 30.08.2010