Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tööandjate keskliit kutsub Eesti tuleviku üle mõtteid vahetama

Tööandjate keskliit kutsub Eesti tuleviku üle mõtteid vahetama

Prindi see artikkel
30. august 2010

EhitajadTäna pärastlõunal esitleb Eesti Tööandjate Keskliit “Tööandjate manifesti 2011-2015″, milles keskliidu volikogu määratleb organisatsiooni olulisemad eesmärgid järgmiseks neljaks aastaks. Manifestis tutvustab keskliit avalikkusele oma ettepanekuid Eesti majanduse ja ühiskonna edendamiseks, soovides nende pinnal algatada avaliku diskussiooni – eriti arvestades peatseid Riigikogu valimisi.

“Täna avalikustatav manifest peab silmas kogu Eesti tasakaalustatud arengut, mitte ei esinda pelgalt ettevõtjate huve. Osaledes koos riigivõimu ja ametiühingutega sotsiaaldialoogis ning selle kaudu poliitikate kujundamises, vastutavad tööandjad osalt terve riigi käekäigu eest,” ütles keskliidu juhataja Tarmo Kriis.

“Manifest viitab Eesti elu kõige kriitilisematele probleemidele ja pakub välja nende võimalikud lahendused. Tegemist on majanduspoliitiliste meetmete kogumiga, mis annab probleemsete valdkondade parandamiseks ideid, kuid ei pretendeeri terviklahendusele,” märkis Kriis.

Tööandjate programmiline dokument käsitleb ettepanekuid viies olulises valdkonnas: riigihalduses ja majanduspoliitikas, tööturul, maksunduses, hariduses, sotsiaalkaitses. Muu hulgas pakutakse manifestis Eesti üldise konkurentsivõime tõstmiseks välja:

* seada töötasult makstavale sotsiaalmaksule ülempiir, mis võiks ulatuda maksimaalselt kolme statistilise keskmise kuupalga määrani

* muuta sotsiaalmaks sarnaselt tulumaksuga töötaja brutopalgalt arvestatavaks maksuks

* võimaldada tööandjal vabaneda kollektiivlepingus sätestatud tingimustest pärast kollektiivlepingu kehtivusaja lõppu; kollektiivse töölepingu sõlmimise korral tagada töörahu kõigis küsimustes, mitte ainult nendes, milles on kollektiivlepingutes kokku lepitud

* kaotada toetusstreikide korraldamise võimalus, kuna need ei ole suunatud oma tööandja pädevuses olevate tööalaste otsuste mõjutamiseks, samuti puudub toetusstreigis osaleval ettevõttel igasugune seaduslik võimalus omapoolse tegevusega töötüli ära hoida

* kooskõlas eluea pikenemisega tõsta riikliku vanaduspensioni iga vähemalt 67. eluaastani

* reformida töövaidluskomisjonide tööd

* parandada suhteid Vene Föderatsiooniga – pakilisemate teemadena tuleb lahendada piirilepingu, topeltmaksustamise vältimise lepingu ja investeeringute kaitse lepingu küsimused

Eelmise “Tööandjate manifesti 2007-2011″ avalikustas keskliit Riigikogu praeguse koosseisu valimiste eel 2007. aasta jaanuaris. Sellest õnnestus tööandjatel saavutada mitu suurt ühiskondlikku eesmärki: liituda eurotsooniga alates 1. jaanuarist 2011, muuta aegunud tööseadustikku ja parandada tööturuteenuseid ning tõsta pensioniiga. Manifesti koostanud keskliidu volikogu loodab, et ka värskelt valminud programmdokumendi täitmine õnnestub samaväärselt.

Eesti Tööandjate Keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.

Allikas: Tööandjate Keskliidu 30.08.2010 pressiteade