Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Tallinna Ülikoolis toimuv konverents vaatleb säästliku sõiduviisi mõju liiklusohutusele

Tallinna Ülikoolis toimuv konverents vaatleb säästliku sõiduviisi mõju liiklusohutusele

Prindi see artikkel
31. august 2010

LiiklusKuressaareTallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž korraldab teisipäeval, 31. augustil Tallinna Ülikoolis (Tallinn, Uus-Sadama 5, M-218) keskkonnasõbraliku sõidukijuhtimise põhimõtteid analüüsiva konverentsi „EcoDriving koolituse võimalused kujundada liiklusohutusele suunatud hoiakuid“ („EcoDriving as a tool in developing road safety oriented attitudes”).

Peamised liiklusega kaasnevad negatiivsed mõjud täna on liiklusõnnetused ja kahju keskkonnale. Seda kahjulikku mõju on juhtide teadliku käitumise suurendamisega võimalik vähendada. Euroopa Komisjoni poolt tänavu suvel kinnitatud liiklusohutuse suunistes rõhutatakse muuhulgas keskkonnasõbraliku sõidukijuhtimise põhimõtete kaasamise vajadust liiklusteooriaõppesse ja nende põhimõtete järgimist õppe- ja eksamisõidul, et edendada säästlikku ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi.

Soomes on välja töötatud ja patenteeritud säästliku sõiduviisi ja säästlikku sõiduki ekspluateerimist propageeriva koolituse meetod – EcoDriving. Koolituses kasutatakse õpilast aktiveerivaid õppemeetodeid ja kaasatud on õppija eelnev kogemus. Koolitusel näidatakse kuidas läbi kütuse ja raha kokkuhoiu saavutatakse samaaegselt ka ohutu sõiduviis ja keskkonna väiksem saaste.

Säästlikku sõiduviisi (EcoDriving) propageerimisega on hetkel liitunud kuus Euroopa riiki: Eesti, Rootsi, Norra, Island, Läti ja Poola. Konverentsil tutvustavad oma kogemust säästliku sõiduviisi rakendamisel kõikide nimetatud riikide esindajad.

Konverentsi töökeel on inglise keel (toimub sünkroontõlge eesti keelde). Konverentsile on oodatud kõik huvilised.

Täiendav informatsioon konverentsi kohta on kättesaadava aadressilt www.hk.tlu.ee/ecodriving/

Allikas: Tallinna Ülikooli 27.08.2010 pressiteade