Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Alexander von Humboldti kollokvium „Läänemeri kui sild”

Alexander von Humboldti kollokvium „Läänemeri kui sild”

Prindi see artikkel
2. september 2010

Laanemeri22.-4. septembril toimub Eesti Teaduste Akadeemias ja Rahvusraamatukogus kollokvium „Läänemeri kui sild.” Kauges minevikus oli meie meri Põhja-Euroopa tähtis kaubatee ning keelte ja kultuuride vastastikust rikastamist võimaldav liiklussoon. Kahjuks on see kaunis ja unikaalne meri sageli olnud sõjatanner ning möödunud sajandil pikka aega isegi kaht kogukonda lahutavaks raudseks eesriideks. Viimastel aastakümnetel on Läänemeri aga uuesti kujunemas riike, rahvaid, teadust ja kultuure ühendavaks sillaks.

Ettekannetega Läänemere muutuva rolli kohta Euroopas ja kogu maailmas, Läänemere regiooni väljapaistvatest teadussaavutustest ning Läänemere ümbruse riike ühendavatest ajaloolistest ja kultuurisidemetest esinevad akadeemik, kaitseminister Jaak Aaviksoo, Teaduste Akadeemia president Richard Villems, Heidelbergi Teaduste Akadeemia ekspresident Ulrich Kronauer ning mitmed teised Eesti, Soome, Taani ja Saksamaa tunnustatud teadlased. Kokku osaleb teadlasi kaheksast riigist. Kollokviumi loengud algavad 3. septembril kell 9.30 Rahvusraamatukogus.

Ürituse korraldamist toetab Alexander von Humboldti fond, mis toetab andekate doktorikraadiga noorteadlaste ja väljapaistvate teadlaste töötamist Saksamaa juhtivates teaduskeskustes. Fondi stipendiaatideks on olnud näiteks akadeemikud Karl Rebane, Jaak Aaviksoo, Jüri Engelbrecht, Endel Lippmaa ja Tarmo Soomere. Fondi võimalusi tutvustab selle peasekretäri asetäitja dr. Gisela Janetzke.

Konverentsi korraldavad ühiselt fondi endised stipendiaadid Eestist ja Soomest Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi teadlase akadeemik Tarmo Soomere eestvedamisel.

Lähem informatsioon ja kollokviumi ajakava: wavelab.ioc.ee/

Allikas: TTÜ 02.09.2010 pressiteade