Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Kirjandus / TLÜ Ajaloo Instituudis esitletakse „Eesti kooli ajaloo“ II köidet

TLÜ Ajaloo Instituudis esitletakse „Eesti kooli ajaloo“ II köidet

Prindi see artikkel
9. september 2010

Haljala algkool 1920. aastatel (foto: www.haljala.edu.ee)

Haljala algkool 1920. aastatel (foto: www.haljala.edu.ee)

Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum esitleb neljapäeval, 9. septembril kell 13 Ajaloo Instituudis (Rüütli 10, fuajee Diele) „Eesti kooli ajaloo“ II köidet, mis käsitleb Eesti kooli kujunemislugu 1860. aastaist 1917. aastani.

„Eesti kooli ajaloo“ II köide on järg 1989. aastal ilmunud I köitele (viimane käsitleb perioodi 13. sajandist 1860. aastateni), seni on avaldamata käsikirjalised III ja IV köide. II köite on koostanud teenekas haridusloo uurija Endel Laul. Autoriteks on Aleksander Elango, Endel Laul, Allan Liim ja Väino Sirk. Teose on toimetanud Endel Laul ja Veronika Varik ning lugejate ette toonud Teaduste Akadeemia Kirjastus.

Teos koosneb kolmest osast. I osa: „Rahvuslik ärkamisaeg“ (1860.–1880. aastad); II osa: „Venestamine“ (1880. aastate teine pool – 1905); III osa: „Tsaarivõimu viimased aastad“ (1905–1917). Vaatluse alla võetakse hariduspoliitika ning elanikkonna haridustase, alg-, kesk- ja kutsekoolid ning õpetajakoolitus, õpilased ja õpetajaskond, koolivõrgu areng, koolide õppetöö korraldus ja sisu, õppeasutuste majanduslik olukord ning pedagoogiline mõte. Ajalooliste fotode abil on loodud võimalikult mitmekülgne ja autentne ettekujutus Eesti kooli möödanikust, sisaldades pilte koolimajadest, nende kõrvalhoonetest, klassitoast, õpetajatest ja õpilastest, Eesti kooliajaloo suurkujudest.

Köite kasutamist hõlbustavad isiku-, kohanimede ja õppeasutuste registrid, samuti veeriste tiitlid.

„Eesti kooli ajaloo“ teine köide on mõeldud kõikidele, keda huvitab haridus kui ühiskonna üks põhilisi institutsioone ja rahva kultuuri alus. Autorid loodavad, et pikaajalises koostöös kirja pandu abil on õnnestunud luua tervikpilt õppivast Eestist, ajalooliselt Euroopa kultuuriruumi kuulunud maast.

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum annab ühtlasi teada, et alates septembrist 2010 paikneb arhiivmuuseum Ajaloo Instituudi hoones asukohaga Rüütli 4, Tallinn.

Allikas: Tallinna Ülikooli 07.09.2010 pressiteade