Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Tervis / 9. september: rasedus ja alkohol ei sobi kokku

9. september: rasedus ja alkohol ei sobi kokku

Prindi see artikkel
9. september 2010

Foto: sebs.rutgers.edu

Foto: sebs.rutgers.edu

Alates 1999. aastast tähistatakse iga aasta üheksanda kuu üheksandal päeval fetaalse alkoholisündroomi (FAS) päeva, meenutades naistele, et raseduse üheksa kuud peaks olema täielikult alkoholivabad.

Alkohol on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Ükskõik, millisel raseduse kuul naine alkoholi tarvitab, avaldab see alati mõju ka lootele. Kusjuures kogus, mis võib olla ohutu emale, võib olla ohtlik väikesele arenevale lootele.

FAS-i kõige tõsisemaks probleemiks on kesknärvisüsteemi kahjustus. Kahjustussümptomid ilmnevad enamasti hilisemas eas madala IQ, aeglase arengu, käitumishäirete (hüperaktiivsus, suhtlemisraskus, korrale ja reeglitele allumatus), õpiraskuste (halb mälu, keskendumisvõime- ja tähelepanuhäired) kujul.

Küsitlused erinevates riikides on näidanud, et oluline hulk naisi jätkab siiski raseduse ajal alkoholi tarvitamist. Itaalias näiteks tarvitab umbes 60% naisi raseduse ajal alkoholi.

Viimase Eurobaromeetri küsitluse kohaselt toetaks märkimisväärne enamus eurooplasi (79%) alkohoolsetele jookidele hoiatussiltide lisamist, millega hoiatataks lapseootel naisi alkoholi tarvitamisega seotud ohtude eest. Poolas, Küprosel ja Rumeenias oli sellise meetme rakendamise pooldajaid koguni 93%.

Hetkel kehtib selliste hoiatussiltide lisamise kohustus Euroopa Liidus vaid Prantsusmaal.

“Me kutsume Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi efektiivsemale ennetustööle, mille osaks peaks olema selgete juhiste avaldamine raseduse ajal alkoholist hoidumise küsimuses ning alkohoolsetele toodetele hoiatussiltide lisamine,” ütles Euroopas FAS teemal eestkõnelejaks oleva Euroopa alkoholipoliitika allianssi peasekretär Mariann Skar.

Eesti Karskusliit kutsub kõiki Eesti naisi, kes planeerivad rasedust või juba on last ootamas, alkoholist täielikult hoiduma. “Kutsume riiki suurendama vastutust alkohoolsete jookide tootmisel ja turustamisel. Teratogeenina on alkohol aine, mis omab erilist ohtu lootele ning tarbijale peaks seda toote ostmisel meenutatama,” ütles Karskusliidu esimees Lauri Beekmann.

Allikas: Karskusliidu 09.09.2010 pressiteade