Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Euroopa rohelised peavad Tallinnas suurkogu

Euroopa rohelised peavad Tallinnas suurkogu

Prindi see artikkel
8. oktoober 2010

EuropeanGreens8.-10. oktoobril toimub Tallinnas Euroopa Rohelise Partei 13. Suurkogu, kus arutelude põhiteemaks on süsinikuvaba majanduse käivitamine ning uute töökohtade loomine Euroopas ja sealhulgas ka Eestis. Samuti on kõne all Euroopa energiajulgeoleku suurendamine, vastloodud Euroopa Liidu välisteenistuse ülesanded ja kodanikuühiskonna areng.

Ühe küsimusena käsitletakse Euroopa Kodanikualgatust, mille raames on liikmesriikide kodanikel võimalus vähemalt miljoni erinevatest maadest kogutud allkirjaga esitada Euroopa Komisjonile seadusandlusettepanekuid. Komisjonil on omakorda seadusest tulenev kohustus igat nõuetekohaselt esitatud ettepanekut kaaluda ja anda sellele oma põhjendatud seisukoht. Kodanikualgatuse jõustamine on hetkel lõppfaasis ning see loodetakse käima saada tulevast aastast.

Euroopa Rohelise partei Suurkoguga paralleelselt toimub Tallinnas ka Üleilmse Roheliste parteide koostöökogu Global Greens regionaalsete esindajate koosolek.

Kolm päeva kestval üritusel korraldatakse töötube ja seminare, kuhu on oodatud kõik huvilised. Lisanfot, ürituse ajakava ja registreerimisvormi leiab lingilt europeangreens.eu/tallinndocs/

Allikas: Erakonna Eestimaa Rohelised 07.10.2010 pressiteade