Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Kunst / Tallinna Ülikooli Keskaja Keskus korraldab seminari keskaegse kunsti retseptsioonist

Tallinna Ülikooli Keskaja Keskus korraldab seminari keskaegse kunsti retseptsioonist

Prindi see artikkel
27. oktoober 2010

Foto: Tallinna Ülikool

Foto: Tallinna Ülikool

Täna, 27. oktoobril algusega kell 16.15 toimub Tallinna Ülikooli Keskaja Keskuses avalik seminar „Mida pildid tahavad? Keskaegsete kujutiste retseptsioonist“. Ettekandega esineb Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi teadur Helen Bome (fotol).

Kujutledes keskaegset inimest seismas selle ees, mida me tänapäeval nimetame kujutava kunsti teosteks, on uurijad neile traditsiooniliselt omistanud didaktilist ja afektiivset rolli. Sakraalkunst oli piibel kirjaoskamatutele, selle ülesandeks oli jutustada, selgitada ja meenutada kuuldut või loetut; visuaalsele eriomase lisaväärtusena apelleeris pilt ka vaataja tunnetele, äratades sõnast varmamalt meeleliigutust, usulist innukust, hirmu või armu.

Viimaste aastakümnete uurimislugu on keskaegse kunsti võimalike vastuvõtuviiside valikut märgatavalt mitmekesistanud. Ettekandes ja sellele järgnevas arutelus püütaksegi kaardistada ja vaagida uusi lähenemisnurki ja nende kasutatavust Eesti materjali puhul. Katoliku kiriku õpetus pühapiltide funktsioonist jumalateenistusel ja harduselus, kujutiste koht keskaegses kultuuris, kunstiteoste tellijate ja teostajate taotlused ning vaatajate tegelik tõlgendus ja käitumine – ning mida tänapäevasel uurijal on võimalik selle kõige kohta tõsikindlalt väita – on jäänud huvipakkuvaks mitte üksnes kunstiajaloolastele, vaid ka teiste erialade esindajatele, kes kujutisi oma uurimistöös kasutavad.

Seminar toimub TLÜ Ajaloo Instituudi ruumis nr 307. Ajaloo Instituudi uus sissepääs asub aadressil Rüütli 10.

Allikas: Tallinna Ülikooli 26.10.2010 pressiteade