Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tartu Ülikoolis esinevad maailma bioeetika tipud

Tartu Ülikoolis esinevad maailma bioeetika tipud

Prindi see artikkel
4. november 2010

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

4.–6. novembril toimub Tartu Ülikoolis rahvusvaheline bioeetika konverents, mis toob Tartusse maailma bioeetika tippteadlased. Arutluse alla tulevad uued väljakutsed eetilistele raamistikele seoses tänapäeva kiiresti muutuva maailmaga ning informeeritud nõusoleku vajadus ja võtmine.

Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi sõnul on arengud geneetikas ja infotehnoloogias seadnud üha enam kahtluse alla indiviidikeskse väärtusdiskursuse, mille üheks väljundiks on kindlapiiriline teavitatud nõusolek. Leitakse, et oleme jõudnud uude etappi, kus senise eetilise raamistiku asemele peab astuma uus, ühishüvel põhinev eetika.

“Konverentsi eesmärk on näidata, et selline areng bioeetikas tähendab pendli liikumist ühest äärmusest teise. Kui teeme nüüd ruumi paternalistlikule mõtlemisele ja kuulutame avaliku huvi tähtsamaks kui üksikisiku õigused, siis paneme pendli liikuma teises suunas. Kollektiivsetest väärtustest lähtuv bioeetika võib olla õigustatud demokraatlikus ühiskonnas, kuid võib samas kaasa tuua mitmeid riskimomente uutes demokraatiates või jätta patsiendid sootuks kaitseta totalitaarsetes režiimides,” selgitas Sutrop.

Konverentsil käsitletakse konkreetsemalt informeeritud nõusoleku kontseptsiooni muutumist, mille on tinginud viimase kümnendi suured arengud bioteadustes ja infotehnoloogiates. Keskseks küsimuseks on, kuidas leida tasakaal, et ühelt poolt oleks indiviidid kaitstud ning teisalt võimaldada uurimistööd ühiskonna hüvanguks.

Konverentsi peaesinejad on maailma bioeetika absoluutsed tipud – Georgetowni ülikooli (USA) filosoofiaprofessor Tom L. Beauchamp ja Johns Hopkinsi ülikooli (USA) Bermani bioeetika instituudi tegevdirektor professor Ruth R. Faden.

Bioeetika on valdkond, mis toob välja bioloogias ja elusteadustes esile kerkivad moraalsed, sotsiaalsed ning poliitilised probleemid. Bioeetika valdkonda kuuluvad näiteks arutelud inimuuringute, bioloogilise materjali- ja terviseinfo andmebaaside ning kloonimise ja eugeenika teemadel. Informeeritud nõusolek on protseduur, millega patsient või uuritav väljendab oma enesemääramisõigust küsimustes, mis puudutavad füüsilist sekkumist või isikuandmete kasutamist. Isikut tuleb igakülgselt teavitada eesmärkidest, meetoditest, loodetavast kasust, võimalikest riskidest ja muust sellisest.

Rohkem infot: www.eetikakeskus.ut.ee/847992

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus, TÜ filosoofiateaduskond, TÜ Eesti Geenivaramu, Biomeditsiini- ja biotehnoloogia doktorikool ning Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool.

Allikas: Tartu Ülikooli 03.11.2010 pressiteade