Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tartu Ülikool muudab vastuvõtutingimused rangemaks

Tartu Ülikool muudab vastuvõtutingimused rangemaks

Prindi see artikkel
26. november 2010

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Oma tänasel, 26. novembri istungil kinnitas TÜ nõukogu uue vastuvõtueeskirja, kus ülikool muudab 2011. aasta vastuvõtutingimused rangemaks, mille tulemusel paraneb õppetöö kvaliteet ning ühtlustub tudengite tase. Vastuvõtt hakkab toimuma vaid paremusjärjestuse alusel piiratud õppekohtadele.

TÜ õppeprorektori Martin Halliku sõnul on vastuvõtutingimuste muutmise peapõhjus õppetöö kvaliteedi tõstmine. „Sel moel on kontrolli all nii sissesaavate tudengite hulk kui ka ühtlaselt kõrge akadeemiline tase, sest vastuvõtt toimub vaid paremusjärjestuse alusel ning õppekohtade arv on piiratud. Seega kaob tulevikus ära probleem, kus auditooriumid on ülerahvastatud ning tudengite tase ebaühtlane,“ ütles Hallik ning lisas, et sel moel valmistub ülikool juba praegu 2013. aastaks, mil gümnaasiumilõpetajad sooritavad vaid kolm riigieksamit ja sisseastumiseksamite osakaal ülikoolides tõenäoliselt suureneb.

TÜ vastuvõtu peaspetsialisti Kaja Karo sõnul muutub kogu sisseastumisprotseduur lihtsamaks ning loogilisemaks. „Kui siiani pidi tudengikandidaat kõigepealt registreerima sisseastumiseksamitele ja alles seejärel esitama avalduse, siis nüüd algab protsess kohe avalduse esitamisest. Avaldusi saab jätkuvalt esitada kahele õppekavale nii päevases kui avatud ülikooli õppes,“ sõnas Karo.

Vastuvõtt TÜ kõikidesse õppeastmetesse ja õppevormidesse toimub paremusjärjestuse alusel. Kandideerima pääsemiseks vajalik minimaalne punktisumma on 60 ja seda kõigil õppekavadel nii riigieelarvelistel kui ka riigieelarvevälistel õppekohtadel. 60 punkti ei garanteeri aga veel sissesaamist. Määravaks saab riigieksamite ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel saadud punktisumma ning õppekohtade arv õppekaval. Täpne õppekohtade arv RE ja REV õppekavadel selgub suvel pärast riikliku koolitustellimuse laekumist.

Allikas: Tartu Ülikooli 26.11.2010 pressiteade