Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Juristide liidu president kandideerib IRLi nimekirjas Riigikokku

Juristide liidu president kandideerib IRLi nimekirjas Riigikokku

Prindi see artikkel
28. november 2010

PriiduParnaEesti Juristide Liidu president ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige Priidu Pärna (fotol) kandideerib IRLi nimekirjas Riigikokku, et esindada kodu-, maa- ja metsaomanike huve ja õigusi.

Tema hinnangul on ajalooliselt Eesti ühiskond omandile rajanenud, omand on laiapõhilise keskklassi ja jõuka ühiskonna tunnus ning õiguskord peab arvestama omanike õigusi.

„Tahan järgida parlamendi tegevuses, et omanike huvid oleks kaitstud monopoolsete teenustepakkujate ärihuvide eest; et omanike õigusi arvestatakse seadusloomes reaalselt, mitte sümboolselt,“ sõnas Pärna.

Tema hinnangul peab uute omandikitsenduste kehtestamisel nende vajalikkus olema põhjalikult kaalutud ja põhjendatud ning sellega peab kaasnema mõistlik kompensatsioonimehhanism.

Pärna on töötanud üle kümne aasta avalikus teenistuses ja õigusloomes ning viis aastat õiguspraktikuna, Eesti Juristide Liidu eestseisuse liikmena on ta kursis õigusloome probleemidega.

„Usun, et minu oskused kuluvad ära, sest parlament vajab praktilise kogemusega inimesi. See võimaldab tagada, et seadused on rakendatavad, arusaadavad, lünki mittesisaldavad,“ ütles Pärna.

Ta toonitab, et seaduste kvaliteet mõjutab inimeste elu oluliselt ja kujundab ka parlamendi maine. Pigem peaks järgmine parlament võtma joone, et seadusi muudetakse võimalikult vähe, selleks varutakse aega, kaasatakse huvigruppe, piiratakse lobistide tegevust ning selliselt tagatakse õiguskindlus, stabiilsus ning õigusrahu, mida inimesed ka ootavad.

Pärna hinnangul peame pöörama rohkem tähelepanu seaduste elluviimisele ja kohtupidamisele mõistliku aja ning kuluga. Selleks tuleb tema sõnul üle vaadata kõrged riigilõivud, mis sageli takistavad isikutel oma põhiseaduslike õigust teostamist, ning parandada kohtute rahastamist.

Allikas: IRLi 28.11.2010 pressiteade