Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu valimised 2011 / President Ilves kuulutab alanud nädalal välja riigikogu valimised

President Ilves kuulutab alanud nädalal välja riigikogu valimised

Prindi see artikkel
28. november 2010

Foto: www.kuusalu.ee

Foto: www.kuusalu.ee

President Toomas Hendrik Ilves kuulutab alanud nädalal välja tuleva aasta 6. märtsil toimuvad riigikogu valimised.

Seadusele vastavalt peab Ilves valimised välja kuulutama hiljemalt 5. detsembril, misjärel jaotab vabariigi valimiskomisjon kolme tööpäeva jooksul valimisringkondade vahel mandaadid. Sellest järgmisel tööpäeval algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis kestab kuni 20. jaanuari õhtuni.

Enne registreerimiseks esitamist tuleb iga kandidaadi kohta maksta kahe kuupalga alammäära ehk 8700 krooni (556,04 euro) suurune kautsjon, mis makstakse erakonnale või üksikkandidaadile tagasi, kui kandidaat osutub valituks, saab valimisringkonnas vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses hääli või kui erakonna kandidaadid koguvad üleriigiliselt kokku vähemalt viis protsenti häältest. Vastasel juhul kannab vabariigi valimiskomisjon kautsjoni riigituludesse.

Nõuetekohaselt esitatud kandidaadid registreeritakse hiljemalt 25. jaanuaril, millele järgneval päeval algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mil kehtib poliitilise välireklaami keeld.

Elektrooniliselt saab riigikogu valimistel hääletada ööpäevaringselt alates 24. veebruari hommikust kuni 2. märtsi õhtuni. Valimisjaoskonnas saab eelhääletada 28. veebruarist 2. märtsini kella 12-20, valimispäeval, 6. märtsil kestab hääletamine kella 9-20.

Valituks osutuvad riigikogu liikmed ja asendusliikmed registreeritakse pärast kaebuste esitamise tähtaja möödumist või siis, kui kaebuste kohta on tehtud lõplik otsus.

Allikas: BNS, 28.11.2010