Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu valimised 2011 / President Ilves kuulutas välja riigikogu valimised

President Ilves kuulutas välja riigikogu valimised

Prindi see artikkel
29. november 2010

THIlves5President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas esmaspäeval otsuse, millega kuulutas välja tuleva aasta 6. märtsil toimuvad riigikogu valimised.

Ilves ütles ETV-s valimiste väljakuulutamise puhul tehtud pöördumises, et kutsub inimesi valimiste eel arutlema ja mõtlema vastutuse üle, pidades silmas igaühe vastutust teha võimalikult tark valik, aga ka erakondade ja kandidaatide vastutust pakkuda välja ühiskonda paremaks muutvaid ideesid. “Poliitiline vastutus on midagi hoopis enamat, kui sundseisus poliitiku otsus oma ametikohast loobuda,” lausus ta.

Tema sõnul on esmajoones tegu vastutusega selle eest, et rahva võim ka tegelikult toimiks. “Esindusdemokraatia ei tähenda, et me loovutame valimispäeval vastutuse riigi ja ühiskonna eest erakondadele. Kodanikud ei loovuta, vaid annavad tähtajalise volituse langetada ühiskonna ja riigi edasiliikumiseks vajalikke otsuseid,” ütles ta.

Ilvese sõnul jääb inimestele õigus oma valikut hiljem kahetseda. “Aga vastutus selle eest, mida ja keda me valime, lasub ikkagi meil. Valimata jätmine vastutusest ei vabasta. See võtab õiguse nõuda paremat,” märkis president.

Poliitik vastutab tema kinnitusel oma tegude eetilisuse ja seaduslikkuse eest täpselt samuti nagu iga kodanik. Iga nupuvajutuse ja käetõstmise taga on tema sõnul tuhandete inimeste, ettevõtete ja vahel kogu rahva saatus.

Seejuures on iga rahvaesindaja vastutus Ilvese sõnul isiklik ja avalik, olles rahva ja ajaloo hinnata. “Seda vastutust ei saa veeretada ei erakonnale ega fraktsioonile. Ja teisipidi: mõne poliitiku inetut tegu ei saa otsejoones omistada tervele riigikogule, ammugi mitte demokraatiale tervikuna,” ütles ta.

Ilvese sõnul lasub valijatel ka vastutus või kohustus olla nõudlik. Erakonnad pakuvad tema sõnul välja neid poliitilisi lahendusi, mida nad parimaks peavad, teemadel, mida nad peavad oluliseks, ja valdkondades, milles nad peavad end asjatundjateks. “Valijal on aga õigus öelda: ma arvan teisiti. Et oluline on hoopis muu küsimus ning nõuan sellele lahendust. Valijal on õigus tahta ausat ja eetilist valimiskampaaniat, mille sisu ja vorm vastavad seadustele,” lausus ta ja lisas, et just rahvas annab 6. märtsil allkirja poliitikute töölepingule.

Ta märkis, et Eesti on piisavalt väike riik piisavalt tarkade inimestega ning nii kaua, kuni inimesed ei väsi unistamast ja tahtmast, on kõik võimalik. “Valimistel on igaühel meist üks hääl – ei enam, ei vähem. Soovin teile valimiseelseks ajaks kodanikutunnetust, oma isikliku vastutuse adumist ja oma hääle tarka kasutamist,” ütles Ilves.

Valimiste väljakuulutamise järel jaotab vabariigi valimiskomisjon kolme tööpäeva jooksul valimisringkondade vahel mandaadid. Sellest järgmisel tööpäeval algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis kestab kuni 20. jaanuari õhtuni.

Enne registreerimiseks esitamist tuleb iga kandidaadi kohta maksta kahe kuupalga alammäära ehk 8700 krooni (556,04 euro) suurune kautsjon, mis makstakse erakonnale või üksikkandidaadile tagasi, kui kandidaat osutub valituks, saab valimisringkonnas vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses hääli või kui erakonna kandidaadid koguvad üleriigiliselt kokku vähemalt viis protsenti häältest. Vastasel juhul kannab vabariigi valimiskomisjon kautsjoni riigituludesse.

Nõuetekohaselt esitatud kandidaadid registreeritakse hiljemalt 25. jaanuaril, millele järgneval päeval algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mil kehtib poliitilise välireklaami keeld.

Elektrooniliselt saab riigikogu valimistel hääletada ööpäevaringselt alates 24. veebruari hommikust kuni 2. märtsi õhtuni. Valimisjaoskonnas saab eelhääletada 28. veebruarist 2. märtsini kella 12-20, valimispäeval, 6. märtsil kestab hääletamine kella 9-20.

Valituks osutuvad riigikogu liikmed ja asendusliikmed registreeritakse pärast kaebuste esitamise tähtaja möödumist või siis, kui kaebuste kohta on tehtud lõplik otsus.

Allikas: BNS, 29.11.2010