Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Euroopa Parlamendi valimised 2009 / Kandidaadid / Libertas Eesti Erakond / 6. Jaan Laas / 

Prindi see artikkel
23. aprill 2009

jaanlaasSünniaeg ja -koht: 7. oktoober 1938. a Puhja vald, Tartumaa
Perekonnaseis: abielus, 3 poega

Ametikäik:
2000 – … Euroülikooli professor

1999-2000 Rakenduskõrgkooli I Studium rektor

1995-1998 TTÜ Majanduse Instituudi juhtivteadur

1995 Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgkoolide ja teaduse osakonna juhataja

1979-1995 Eesti TA Majanduse Instituudi teadusökonoomika sektori grupijuht, vanemteadur, sektorijuhataja ja juhtivteadur

1968-1975 Kirjastuse „Eesti Raamat” toimetaja

1963-1968 Ajalehe „Rahva Hääl” tööstusosakonna kirjanduslik kaastöötaja

Hariduskäik:
1975-1979 Mittestatsionaarne aspirantuur Eesti TA Ajaloo Instituudi juures

1970 Tartu Riiklik Ülikool, ajaloolane

Täiendharidus:
1995 Saksamaa Haldusjuhtimise Akadeemia Bonn’is

“Suur osa minu elust on möödunud teadusmaailmas. Erialane uurimistöö ja ühiskondliku arengu jälgimine on aidanud mul teadvustada Eestis ja Euroopas olevaid poliitilisi ja majanduspoliitilisi probleeme. Meie kõigi elu mõjutavad valitsussektori ülepaisutatus, demokraatia tõkestamine, privilegeeritud eliidi kujundamine, tavakodanike tõrjutuse kasv jms.

Olen veendunud, et nendele probleemidele saame parimaid lahendusi leida Libertas’e põhimõtete alusel ja Libertas’e üle-euroopaliku koostöö raames.

Olen kolme täiskasvanud poja isa, kellel kõigil on praeguseks oma perekonnad. Seeläbi olen hästi kursis elu-olu muutustega ning väljakutsetega erinevatel eluetappidel. Need elukogemused aitavad hoida ja arendada seoseid ja sidemeid erinevate ajastute ja erinevate põlvkondade vahel. Libertas ühendab noort, kasvavat tuleviku Euroopat, pidades samas silmas kõike väärtuslikku meie minevikust. Koos Libertasega ja tuginedes meie ühistele väärtustele teen Eesti arengu ja Euroopa tuleviku heaks kõik mis võimalik!”