Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Ajalugu / 500 aastat Euroopa ajalugu on nüüdsest veebis näha

500 aastat Euroopa ajalugu on nüüdsest veebis näha

Prindi see artikkel
3. detsember 2010

Foto: www.eyesontutorials.com

Foto: www.eyesontutorials.com

Alates 3. detsembrist saavad kõik huvilised tutvuda Euroopa viimase 500 aasta ajalooga läbi tasuta veebipõhise andmebaasi EGO (Europäische Geschichte Online), mille loomise ja käigushoidmise eest vastutavad kümme Euroopa uurimiskeskust, nende hulgas ka Tartu Ülikooli usuteaduskond.

TÜ usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme sõnul on oluline soodustada uute kommunikatsioonivõimaluste loomist eri maade ajaloo-uurijate vahel. “EGO peamine eesmärk on muuhulgas terviklikuma ajaloopildi kujundamine Euroopas, sest see võimaldab saada üldisema ülevaate tihti riikide kaupa jagunenud ajalooalasest uurimistööst. Andmebaas on mõeldud nii professionaalsetele ajaloolastele kui lihtsalt ajaloohuvilistele üle kogu maailma, võimaldades kõigil lihtsalt ligi pääseda kaasaegsetele võrdlusandmetele,” ütles Altnurme.

EGO avanes täna piduliku videokonverentsiga, millest võtasid osa kõik kümme Euroopa uurimisasutust. Andmebaasi looja on Mainzis asuv Euroopa Ajaloo Instituut ning peale Tartu Ülikooli usuteaduskonna osalevad projektis veel ajaloolased Viini, Leuveni, Budapesti, Zürichi, Praha, Wroclawi ülikoolidest ning Pariisi ja Londoni uurimisinstituutidest.

EGO koosneb kümnest temaatilisest sektsioonist, mis ulatuvad religioonist, poliitikast, teadusest ja õigusest kunsti ja muusikani, samuti on esindatud majandus, tehnoloogia ja sõjandus. Kaastööd on lingitud piltide, esmaallikate, statistika, animeeritud ja interaktiivsete kaartidega, audio- ja videoklippidega. Sektsioonid koondavad kultuuridevahelise suhtlemise protsesse, mille mõju ulatub üle riigi-, rahvuslike ja kultuuripiiride.

Täva avanenud andmebaasis on koheselt kättesaadavad 75 kaastööd rohkem kui kahesajast ajaloolaste poolt üllitatud uurimistööst. Täies mahus ilmuvad need veebis aastaks 2013. Andmebaas on saksa- ja ingliskeelne ning asub aadressil www.ieg-ego.eu

EGO projekti on Mainzis toetanud Rheinland-Pfalzi liidumaa alates aastast 2009 ning ta saab edaspidi toetust Saksa Teadusfondilt (Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)).

Allikas: Tartu Ülikooli 03.12.2010 pressiteade