Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Kaitsevägi / Eesti jalaväekompanii alustas ühispatrulle Afganistani armee kompaniiga

Eesti jalaväekompanii alustas ühispatrulle Afganistani armee kompaniiga

Prindi see artikkel
22. jaanuar 2011

Afganistani Rahvusliku Armee jalaväekompanii ülem suhtlemas ühispatrulli käigus kohalike lastega, esiplaanil paremal Estcoy-11 ülem major Ranno Raudsik Foto: Endel Apsalon / www.mil.ee

Afganistani Rahvusliku Armee jalaväekompanii ülem suhtlemas ühispatrulli käigus kohalike lastega, esiplaanil paremal Estcoy-11 ülem major Ranno Raudsik Foto: Endel Apsalon / www.mil.ee

Helmandi provintsis teeniv Eesti jalaväekompanii Estcoy-11 viib alates sellest nädalast läbi ühispatrulle Afganistani Rahvusliku Armee kompanii tasemel üksusega.

Kompanii ülema major Ranno Raudsiku sõnul õpivad Afganistani sõdurid kõige paremini läbi praktilise tegevuse jälgides eestlaste käitumist ja tegutsedes meie eeskuju järgides. „Parema tulemuse saamiseks proovisime sellel nädalal meie ja kohaliku armee segapatrulli, kus Eesti ja Afganistani kaitseväelased tegutsesid patrullis koos selliselt, et peaaegu iga Eesti sõduri lahingupaariliseks oli Afganistani sõdur,“ kirjeldas major Raudsik.

Estcoy-11 ülema sõnul on ühispatrullid vajalikud, kuna kandev roll peab julgeoleku tagamisel jääma tulevikus Afganistani Rahvusliku Armee kaitseväelastele. Ühispatrullides pannakse peamiselt rõhku kohalikega suhtlemisele, informatsiooni kogumisele, maastikul liikumisele ja muudele patrullimisega seotud tegevustele. Eesti ja Afganistani sõdurid on varem koos läbi viinud jao tasemel ühispatrulle.

„Seekordse patrulli tegi eriliseks mõlema kompanii juhtkonna kõrvuti tegutsemine,“ ütles Estcoy-11 ülem major Ranno Raudsik. „Maastikul liikudes arutasin Afganistani Rahvusliku Armee kompanii ülemaga pidevalt patrulli taktikalist olukorda ja erinevaid taktikalisi lahendusi olukorra võimaliku muutumise korral, andes talle võimaluse otsustada Eesti ja Afganistani koondüksuse tegevuse ning paiknemise üle.“

Lisaks igapäevastele ühispatrullidele on Estcoy-11 kaitseväelased andnud Afganistani Rahvusliku Armee sõduritele meditsiinialast väljaõpet ja korraldanud ka füüsilisi treeninguid.

Möödunud kuul patrullbaasi Wahid külastanud Helmandi väekoondise ülem brigaadikindral James Chiswell väljendas rahulolu Afganistani Rahvusliku Armee sõdurite tegevuse ja arengu üle Estcoy vastutusalas julgeoleku tagamisel.

Estcoy-11 eesmärgiks on domineerida vastutusalal Nad-e-Ali põhjapoolses osas ning näidata rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude kohalolekut. Kompanii ülesandeks on kohaliku elanikkonna kaitsmine ja valitsusvastaste võitlejate eemalehoidmine Estcoy vastutusalast.

Kaitsevägi osaleb NATO juhitud sõjalisel operatsioonil Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus alates 2003. aastast.

Allikas: Kaitseväe Peastaabi 22.01.2011 pressiteade