Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Valitsus / Londoni tippkohtumisel arutati uuenduslikke ideid parema heaolu ja majanduskasvu saavutamiseks

Londoni tippkohtumisel arutati uuenduslikke ideid parema heaolu ja majanduskasvu saavutamiseks

Prindi see artikkel
20. jaanuar 2011

Foto: www.valitsus.ee

Foto: www.valitsus.ee

Peaminister Andrus Ansip võttis täna osa Suurbritannia, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Islandi, Läti ja Leedu peaministrite tippkohtumisest Londonis, mis toimus sellel korral tavapärasest erinevalt. Ajurünnaku vormis arutati koos teadlaste, äriliidrite ja visionääridega, mida on võimalik teha parema heaolu ja majanduskasvu saavutamiseks.

Peaminister Ansip nentis tippkohtumisel, et kuigi majanduskriis tabas Põhja-Balti regiooni valusalt, on kõik riigid piirkonnas hästi taastumas. „Meil on hea võimalus olla kogu Euroopa Liidu uue kasvu veduriks. Oleme tõestanud, et uuenduslikkus, avatus ja jätkuv tähelepanu pööramine konkurentsivõimele toob edu,“ rõhutas ta.

Muu hulgas märkis peaminister, et tippkohtumise teemad – tehnoloogia areng ja innovatsioon, hästitoimiv tööturg ja perepoliitika ning roheline majanduskasv, on kahtlemata inimeste heaolu tõstmisel võtmetähtsusega. „Arutelude käigus kerkis esile palju huvitavaid ideid ja uusi algatusi mida on võimalik koos edasi arendada,“ ütles Ansip. Näiteks tõi ta välja akadeemik Mati Karelsoni osalusel välja töötatud tarkvara keemiliste ainete mõju analüüsiks, mis aitab hoiduda loomsetest katsetest. Teise näitena märkis peaminister uue põlvkonna energiataristu nn nutivõrgu arendamise vajaduse. Kokku tutvustati kohtumisel 45 ideed ja algatust erinevatest riikidest.

Ühe olulise teemana arutati tippkohtumisel digitaalse turu ja e-teenuste arendamise võimalusi. Peaminister Ansip nentis, et meie regiooni ühine potentsiaal on selles valdkonnas alakasutatud, kuigi tegemist on ühe olulisema teguriga uue majanduskasvu saavutamisel. Digitaalsete võimaluste piiriülene kasutamine laiendab heaolu nii inimeste kui ettevõtete jaoks. „Eesti kogemust e-teenuste arendamisel hinnati kõikide riikide poolt väga väärtuslikuks“, kommenteeris peaminister toimunud arutelusid.

Eesti algatusi tutvustasid rahvusvahelisel foorumil: Linnar Viik: „Digitaalne ühisturg kui Euroopa uus kasvumootor – Euroopa tasandi prioriteedid ja avaliku sektori roll“; Hannes Astok: “Demokraatia ja ühiskonnas osalemise edendamine läbi e-hääletamise”; Madis Tiik: „Tervishoiuteenuste ja rahvatervise läbipaistvuse, efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine digitaalsete lahendustega“; Siim Raie: „Ettevõtlusharidus kui üks töökohtade loomise võtmeelemente“ ning Mati Karelson: „IT ja loodusteaduste sünergia uute medikamentide testimisel ja keemiliste ainete keskkonnamõjude kontrollimisel“.

Tippkohtumise kohta võib lähemalt lugeda siit: www.fco.gov.uk/news;

tippkohtumise koduleheküljelt saab tutvuda kõigi ettekannetega: uknordicbaltic.readandcomment.com

Allikas: valitsuse kommunikatsioonibüroo 20.01.2011 pressiteade