Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tallinnasse saabuv prof Kronhaus analüüsib uute tehnoloogiate mõju vene keelele

Tallinnasse saabuv prof Kronhaus analüüsib uute tehnoloogiate mõju vene keelele

Prindi see artikkel
22. veebruar 2011

Foto: www.tedxperm.ru

Foto: www.tedxperm.ru

Teisipäeval, 22. veebruaril algusega kell 12 peab Venemaa Riikliku Humanitaarülikooli Lingvistika Instituudi direktor prof Maksim Kronhaus Tallinna Ülikoolis avaliku loengu „Uute tehnoloogiate mõjust vene keelele“. Loeng toimub Mare õppehoone Riho Pätsi nimelises auditooriumis (Uus-Sadama 5, M-213), loeng on venekeelne.

Vene keel ja tema sõnavara on viimaste aastakümnete jooksul suure kiirusega muutunud. Muutustel on ka rida välispõhjusi. Sõnavara muutumine toimub kahes suunas: see on järk-järguline sõnade ja sõnaühendite kadumine, samas ka uute keele- ja kõneühikute tulek sõnavarasse. Loengu fookuses on tehnoloogilise progressi seostatus vene keele dünaamiliste protsessidega. Konkreetsemalt tuleb juttu sõnavaramuutustest, mis on tingitud näiteks aktiivsest interneti ja telefoni kasutamisest.

Professor Maksim Kronhaus on Venemaa Riikliku Humanitaarülikooli (RGGU) Lingvistika Instituudi direktor ja vene keele õppetooli juhataja. Ta on rea teadusmonograafiate, õpikute ning teadusartiklite autor. M. Kronhausi uurimishuvide fookuses on semantika, pragmaatika, semiootika, kulturoloogia, russistika. Ta on töötanud külalisõppejõuna Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Austrias, Soomes ja Eestis.

Professor Kronhaus viibib Tallinna Ülikoolis Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi kutsel ülikooli külalise staatuses. Professor Kronhaus osaleb ka 24.–26. veebruaril Tallinna Ülikoolis toimuval rahvusvahelisel noorfiloloogide konverentsil.

Allikas: Tallinna Ülikooli 18.02.2011 pressiteade