Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Slavistid tähistavad Juri Lotmani sünniaastapäeva traditsioonilise seminariga

Slavistid tähistavad Juri Lotmani sünniaastapäeva traditsioonilise seminariga

Prindi see artikkel
26. veebruar 2011

Illustratsioon: TÜ 22.02.2011 pressiteade

Illustratsioon: TÜ 22.02.2011 pressiteade

Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetool korraldab igal aastal Juri Lotmani sünniaastapäeva paiku traditsioonilist Lotmani seminari, mis sel aastal kannab järjekorranumbrit 18, toimub 26.−28. veebruaril ning toob Tartusse slaviste ja semiootikuid nii Eestist kui ka Saksamaalt, Soomest, Venemaalt ja Ukrainast.

Seminari peakorraldaja, TÜ vene kirjanduse professori Ljubov Kisseljova sõnul on Lotmani seminarid muutunud prestiižseteks teadusfoorumiteks, mis toovad Tartusse mainekaid teadlasi eri riikidest. “Lotmani traditsioon jätkub linnas ja ülikoolis, mida ta on oma tegevusega kuulsaks teinud. Loodame, et järgmisel aastal saame tähistada Juri Lotmani 90.sünniaastapäeva märksa suurema teadusüritusega,” ütles Kisseljova.

Seminari kavas on 30 ettekannet Juri Lotmani huviorbiiti kuulunud teemadel – teksti poeetika ja semiootika, värsiõpetus, kultuurisemiootika, filmisemiootika, intertekstuaalsed ning kirjandusi kõrvutavad uurimused jm. Teemade kronoloogiline haare ulatub 18. sajandist kuni tänapäevani. Uuritakse ka Juri Lotmani biograafiat ja teaduspärandit. Mainekate teadlaste (Ermitaaži asedirektor Georgi Vilinbahhov, Moskva professorid A. Nemzer, O. Lekmanov, F. Uspenski jt) kõrval esineb ka noori teadlasi – kaks värsket TÜ vene kirjanduse doktorit ja kolm doktoranti.

Juri Lotmani sünniaastapäeval, 28.veebruaril külastatakse tema hauda Raadi kalmistul, esitletakse vene kirjanduse õppetooli väljaannet sarjast „Humaniora. Litterae Russicae“, dotsent Lea Pildi koostatud J. Jassinski mälestusteraamatut ning soome külalise ja kauaaegse partneri Barbara Lönnqvisti monograafiat Anna Kareninast. Antakse kätte diplomid Lotmani nimelise stipendiumikonkursi võitjaile semiootika ja slavistika alal. Tähtpäevaga on seotud kohtumine tuntud vene kirjaniku Maia Kutšerskajaga, kes filoloogina esineb seminaril ka teadusettekandega.

Rahvusvaheline Lotmani seminar toimub 26.−28. veebruaril TÜ slaavi filoloogia osakonnas (Näituse tn 2, ruum 207). Seminari korraldamist on toetanud Tartu linnavalitsus ja TÜ filosoofiateaduskond. Täpne kava on aadressil www.ut.ee/966862

Allikas: Tartu Ülikooli 22.02.2011 pressiteade