Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Arengufond kutsub ettevõtjaid, ametnikke ja ülikoole osalema India-suunalises seires

Arengufond kutsub ettevõtjaid, ametnikke ja ülikoole osalema India-suunalises seires

Prindi see artikkel
3. märts 2011

ArengufondIndiaEesti Arengufond ja India Saatkond Helsingis sõlmisid koostööleppe, mille raames viiakse 2010. aastal läbi taustauuring Eesti-India ärivõimaluste tuvastamiseks ning luuakse alus kontaktvõrgustikule, millele saaksid tugineda mõlema riigi asutused ja ettevõtted edaspidises koostöös.

Aasia esiletõus maailmamajanduses on üldiselt teada, samas pole vastust küsimusele, mida see megatrend Eestile tähendada võiks. Aastase seiretöö mõte on panustada struktureeritud India-teadmise loomisesse Eestis ja pakkuda erinevate seminaride ja foorumitega aruteluplatvormi, et eeltoodud küsimusele Eesti ettevõtjate, ametnike ja otsustajatega üheskoos vastus leida.

Arengufondi seirejuht Kitty Kubo kommenteeris projekti tagamaid: “Eestis on teadmine India majanduse arengutest ja sellega seoses avanevatest võimalustest killustatud ja juhuslik. Samas on kindel, et India oma dünaamikaga saab Eesti ärksatele ettevõtjatele ja tehnoloogiaarendajatele pakkuda oluliselt rohkem, kui seda täna on teadvustatud. Seepärast on meist kaugemal aset leidvast kasvust osasaamiseks viimane aeg nende turgude tundmaõppimisega algust teha.”

Lisaks Eesti India-valmiduse tõstmisele, toimib projekt ka vastupidises suunas luues India ettevõtetele tunnetust Eestist ning teadvustades seda kui võimalikku investeerimissihti või koostööpartnerit Euroopas. “India globaalstel ettevõtetel on teadlikkus Põhjamaadest täitsa olemas, mida on näha näiteks kasvavast investeerimisaktiivsusest sealsetesse IT ettevõtetesse. Sellesse pilti tuleks nüüd ka Eesti mahutada,” avas Kitty Kubo India ettevõtete suunal tehtava töö vajalikkust.

Projektiga seoses kutsub Arengufond üles neid, kel India suunas tegutsemise vastu huvi või juba ka mõningane kogemus olemas, endast märku andma.

Eesti-India uuring panustab Eesti valitsusasutuste Aasia suunaliste tegevuseesmärkide täitmisse. Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava Made in Estonia näeb vajadust kaugete kiire kasvuga Aasia turgude osas eestlaste teadmisi ja oskusi arendada, ühtlasi on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostamisel pikaajaline Aasia strateegia. Samuti lisab taustatöö argumente otsusetegijatele Väliministeeriumis ja EAS-is otsustamaks Eesti majandushuvide esindatuse aktiivsuse üle Indias.

Lisainfo:

Eesti Arengufond: seirejuht Kitty Kubo, tel 6161 061, kitty.kubo@arengufond.ee

India saatkond Helsingis: suursaadik A. Manickam, amb.helsinki@mea.gov.in

Kaasamõtlemiseks:

* India kaheksat protsenti ületav majanduskasvuprognoos, tempokas linnastumine ja sissetulekute tõus teevad selle turu huvitavaks nii kaupadele- teenustele kui tehnoloogilistele lahendustele, millel potentsiaali pakkuda vastuseid kiire kasvuga seotud väljakutsetele. Prognooside järgi on on India aastaks 2025 maailma suuruselt viiest tarbijaturg, kus keskklass moodustab üle 40% elanikkonnast võrreldes tänase 5-6%-ga. Kusjuures erinevalt arenenud Euroopast on ostujõulise segmendi näol tegu peamiselt noorte, uutele tehnoloogiatele vastuvõtlike ja lääne-meelsete tarbijatega. India on maailma üks “noorim” riik, kus pea pool elanikkonnast on alla 25 aastased. Millist osa võiks India turg mängida Eesti ettevõtete laienemisstrateegiates?

* India on maailma üldise taledinappuse kontekstis oaasiks, kuhu teadlaste ja inseneride arvukus globaliseerumise trendist kasu lõigata oskavaid ettevõtteid Läänest tegutsema tõmbab. Rahvusvaheliste uuringute järgi peavad Lääne ettevõtted Indiat parima kulu-kvaliteedi suhtega T&A tegevuse sihtkohaks Aasias. Kas India saaks kahaneva rahvastikuga, vananevale ja inseneripõuas Eestile olla üks osa lahendusest?

* Tähelepanuta ei saa jätta ka seda, et Indiast nagu ka mujalt kasvavast Aasiast on esile tõusmas nn uued globaalsed liider-ettevõted, kes oma haaret ka mujal maailmas, sealhulhas Europas jõuliselt laiendavad. Kas ja millised välisinvesteeringute hankimise võimalused võivad siin Eesti jaoks peidus olla?

Allikas: Arengufondi 03.03.2011 pressiteade