Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kodanikuühendused / MTÜ Uus Eesti / UE Kirjastuse väljaandena ilmus Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus koos selgitustega

UE Kirjastuse väljaandena ilmus Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus koos selgitustega

Prindi see artikkel
3. aprill 2011

IusKirjastus Uus Eesti on sarjas “Seletatud seadus” välja andnud 5. aprillil 2011 jõustuva Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse koos selgitustega.

Seaduse paragrahvide selgitustena on võetud aluseks need seletuskirjad, mida kasutas parlament seaduseelnõu menetlemisel. Kuna Riigikogus tehti eelnõu II lugemise käigus eelnõu tekstis mitukümmend muudatust, siis on nendest muudatustest tulenevalt tehtud ka kõik vajalikud korrektiivid nendes selgitustes, mis olid Riigikogule esitatud koos eelnõu algsete materjalidega. Raamatu maht on 96 lehekülge.

Raamatu hind tellijale on EUR 5.79 (sisaldab käibemaksu; postiga saatmise puhul lisandub postisaatekulu). Tellimus tuleb saata e-postiga aadressile kirjastus@uuseesti.ee , märkides järgmised andmed:

1) Tellija ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi.

2) Tellija e-posti aadress.

3) Tellija täpne postiaadress, millele saata raamat(ud).

4) Tellitavate eksemplaride arv.

5) Millisel viisil soovitakse raamatud kätte saada (lihtpostiga või tähitud postiga).

Seejärel võtab kirjastus tellimuses märgitud e-posti aadressil tellijaga kontakti ning sellele e-posti aadressile edastatakse arve saadetava raamatu eest.

Seletatud seadus on raamatusari, milles seaduse paragrahvid ja nende paragrahvide selgitused (mis pärinevad selle seaduseelnõu parlamendimenetluse materjalidest) esitatakse kõrvuti lehekülgedel paralleeltekstidena. Kirjastuse eesmärk on viia ühiskonnas suuremat tähendust omavad seadused sellisel kujul iga asjasthuvitatuni, et kasutajasõbralikus ja ülevaatlikus vormis oleks võimalik tutvuda nende argumentide ja põhjendustega, mis olid seadusandjale ühe või teise sätte sõnastamise ja heakskiitmise aluseks.