Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tartu Ülikool ja Estonian Business School sõlmisid koostöö- ja integratsioonileppe

Tartu Ülikool ja Estonian Business School sõlmisid koostöö- ja integratsioonileppe

Prindi see artikkel
22. juuni 2011

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Foto: Andres Tennus / Tartu Ülikool

21. juunil sõlmisid Tartu Ülikool ja rahvusvaheline äriülikool EBS strateegilise partnerluse ning integratsiooni kokkuleppe. Edasise koostöö selgemaks määratlemiseks moodustavad ülikoolid ühise juhtkomisjoni.

Koostööleppe sõlmimisega loodavad kaks kõrgkooli teha koostööd õppe- ja teadustöö valdkonnas, mis hõlmab nii õppejõudude ja teadustöötajate kaasamist ühistesse uurimisprojektidesse, ühiste loengukursuste väljatöötamist kui ka tihedamat koostööd doktoriõppe arendamise alal.

TÜ rektor Alar Karise sõnul on koostöö eesmärgiks EBSi kui Eesti juhtiva eraülikooli ja TÜ vahel sünergia saavutamine majandusteaduse ja äriõppe valdkondades ning ressursside ühiskasutus. „Selle kokkuleppe näol on tegemist esimese sammuga TÜ ja EBS-i tugeva integreerumise suunas nii sisulises kui ruumilises mõttes,” ütles Karis.

Ka EBSi rektor Peeter Kross kinnitas, et kokkulepe tugineb ühistel väärtustel kõrghariduse andmisel. „See loob täiendavaid võimalusi meie doktoriõppele ning aitab tugevdada EBS-i kuvandit nii Eestis kui rahvusvaheliselt.“

Koostööleppest lähtuvalt otsustasid ülikoolid moodustada võrdsetel alustel toimiva juhtkomisjoni, mille ülesandeks on TÜ ja EBSi senise koostöö analüüsimine ja ettepanekute väljatöötamine edasiseks strateegiliseks partnerluseks ning integratsiooniks. Juhtkomitee esitab oma aruande veebruaris 2012.

Allikas: Tartu Ülikooli 22.06.2011 pressiteade