Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Arhitektuur / Kultuuripärandi portaalist leiab teavet ka mõisate ja kirikute kohta

Kultuuripärandi portaalist leiab teavet ka mõisate ja kirikute kohta

Prindi see artikkel
20. juuli 2011

Mälestussammas Vabadussõjas langenute ühishaual Tartu Pauluse kalmistul (foto: e-kultuur.ee)

Mälestussammas Vabadussõjas langenute ühishaual Tartu Pauluse kalmistul (foto: e-kultuur.ee)

Kultuuripärandi portaalist e-kultuur.ee leiab nüüdsest ka mõisate, kirikute ning arhitektuuri- ja ajaloopärandi kohta käivat teavet.

Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklik register on 53. läinud aasta lõpul käivitunud portaaliga praeguseks liitunud mäluasutus, teatas kultuuriministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

Muinsuskaitseameti registriosakonna juhataja Urve Russowi kinnitusel on Muinsuskaitseamet viimastel aastatel pööranud suurt tähelepanu oma arhiivi digitaliseerimisele ja mälestisi puudutava info senisest kättesaadavamaks tegemisele, tuge selleks on saadud ka Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Kultuurimälestiste riiklik register sisaldab infot kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta. Hiljuti täiendati registrit Eesti mõisakomplekside arhitektuursete kirjeldustega, mis olid seni kättesaadavad vaid Muinsuskaitseameti arhiivis. Uue lisandusena on toodud registrisse ka Eestis varastatud kunstimälestiste loetelu koos fotodega.

E-Kultuuripärand www.e-kultuur.ee on Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav, mille kaudu saab otsida infot erinevate mäluasutuste infosüsteemides olevate kultuuripärandiobjektide kohta. Kultuuripärandi portaal on valminud Euroopa Liidu struktuurivahendite toel.

Allikas: BNS, 19.07.2011