Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Välismaalasi huvitab Tartu Ülikoolis enim tarkvaratehnika magistriõppekava

Välismaalasi huvitab Tartu Ülikoolis enim tarkvaratehnika magistriõppekava

Prindi see artikkel
4. juuli 2011

4. juuli seisuga on Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete peale kokku esitatud 8536 sisseastumisavaldust, neist bakalaureuseastmesse 6822, mis on juba praegu sama palju, kui mullu vastuvõtu lõppedes. Välismaalt on TÜsse õppima asumiseks esitatud pea 40% rohkem kvalifitseeruvaid avaldusi kui möödunud aastal – populaarseim on tarkvaratehnika rahvusvaheline magistriõppekava.

Tänase, 4. juuli seisuga on Tartu Ülikooli õppima asumiseks kõigi õppeastmete peale kokku esitatud 8536 avaldust, neist bakalaureuseastmesse 6822, magistriastmesse 1254 ning doktoriõppesse 460. Populaarsemad erialad on õigusteadus (õppetööga Tartus 421 avaldust, õppetööga Tallinnas 301), arstiteadus (324), majandusteadus (320), inglise keel ja kirjandus (266) ning füsioteraapia (259 avaldust). Arvutiteadus on populaarne ka Eesti päritolu tudengikandidaatide hulgas: seda soovib matemaatika-informaatikateaduskonnas ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas kokku õppima asuda 359 inimest.

Välismaalt tulnud avalduste arv tervikuna jääb küll pisut mullusele alla, kuid see-eest on märgatavalt tõusnud nõuetele vastavate avalduste arv – 38%.

TÜ rahvusvahelise õppe peaspetsialisti Ülle Tensingu hinnangul võib selle põhjuseks olla TÜsse suundujate teadlikumalt tehtud valikud oma õppimissoovide osas. „Ülikool on püüdnud ka oma infomaterjalides selgemalt välja tuua, kuidas on erinevate riikide tudengitel võimalik Eestisse tulla ja millega tuleb arvestada ning see on tunduvalt vähendanud nö õnneotsijate hulka. Võrreldes eelmise aastaga suurenes ka TÜ rahvusvahelistele õppekavadele avaldusi esitanud Eesti kandidaatide arv,“ ütles Tensing.

Rahvusvahelistele magistriõppekavadele, kus dokumentide esitamine toimus saamaegselt nii kodu– kui välisüliõpilastele, laekus välismaalastelt 32% võrra rohkem nõuetele vastavaid avaldusi. Enim avaldusi on esitatud tarkvaratehnika TÜ ja TTÜ ühisõppekavale, kuhu kandideerib 91 soovijat, neist 8 Eestist, järgnesid Euroopa Liidu ja Vene uuringute (51) ning semiootika (36) õppekavad.

Enam avaldusi, kui eelmisel aastal, tuli välismaalt ka arstiõppesse ja ingliskeelsele ettevõttemajanduse bakalaureuseõppekavale. Ka doktoriõppe vastu oli huvi suurem – välisüliõpilastelt laekus ca 27% enam avaldusi.

Allikas: Tartu Ülikooli 04.07.2011 pressiteade