Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Kunst / 60 aastat kunstiharidust Tartu kunstikoolist

60 aastat kunstiharidust Tartu kunstikoolist

Prindi see artikkel
8. juuli 2011

Fotol: kunstikooli kass nimega Igor Tõnu Tass, koolipere täieõiguslik liige. Foto autor Külli Laidla

Fotol: kunstikooli kass nimega Igor Tõnu Tass, koolipere täieõiguslik liige. Foto autor Külli Laidla

Reedel, 8. juulil kell 16 avatakse Tartu kunstimuuseumi näitusemajas näitus TARTU KUNSTIKOOL 60. Näitus jääb lahti kuni 4. septembrini. Tegemist on ülevaatenäitusega Tartu kunstikooli fondist. Fond on parimate õpilastööde varamu, mida kasutatakse õppematerjalina tundides ja näituste korraldamiseks.

Juubelinäitus toimub kunstimuuseumi esimesel korrusel neljas ruumis. Välja pannakse läbilõige 60 aasta jooksul õpetatud erialadest. Näha saab joonistusi, plakatite-plaadiümbriste jms kujundusi, maale, kirjaõpetuse töid, nahkehistöid, plast- ja nahkobjekte, puitu, mööblit ja skulptuure alates aastast 1951 kuni tänapäevani välja. Eksponeeritakse kaasaegseid õpilastöid ja keskkonda, kus teosed valmivad. Oma kindla koha saavad arvutigraafika ja animatsioonid.

1940-ndail tegutsesid kunstikõrgkoolid nii Tallinnas kui Tartus. Kümnendi lõpul otsustati kunstialane kõrgharidus koondada Tallinna. Tartusse pidi jääma vaid keskeritaseme kunstikool. Kooli sünnipäevaks peetakse 01. juulit 1951, mil algas tegelik töö ja vastu võeti õpilased kunstipedagoogika erialale. Järgmisel aastal tuli juurde skulptuuri eriala, peagi lisandusid teatridekoratsiooni, puidu kunstilise kujundamise, rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise osakonnad. 1960-ndail elas kool üle mitmeid reforme, muuhulgas sai kool nimeks Tartu kunstikool.

1970-ndaid aastaid võib iseloomustada kui stabiilsuse aega. Lõputöödeks tehti kujundusi Tartu koolidele, lasteaedadele, riigiasutustele. Tõusuaega üleelav skulptuur tundis puudust tehnilistest teostajatest ja nii avati kivi kunstilise töötlemise osakond. 1990-ndatel avati tekstiilikunsti, maali ja maalingute restaureerimise, meedia- ja reklaamikunsti ning foto erialad.

2000. aastaks oli Tartu kunstikoolist välja arendatud sisuliselt uus kool – Tartu kõrgem kunstikool, mis nägi oma põhiülesandena kõrghariduse andmist. Kutsehariduse tasemel õppisid Tartu kunstikoolis veel vaid lõpukursuse õpilased. Paralleelselt kõrgkooli alustamisega üritati leida võimalusi kutseõppe jätkamiseks – välja käidi mitmeid ideid näiteks liitumine Elleri nim. muusikakooliga ja Tartu kaunite kunstide kooli loomine. Paraku ei realiseerunud neist ükski. Otsustati taaskäivitada põhikoolijärgne õpe Tartu kunstikooli nime all. Nüüdseks on kool juba 60 aastat pakkunud kunstialast kutseharidust, olles selliselt ainus kool Eestis, kust saab keskhariduse ja kunstialase kutseoskuse. Kuressaare Ametikooli ühes osakonnas saab samuti kunstieriala õppida.

Juubelipidustused kulmineeruvad 3. septembril Athena keskuses, kus toimuvad Tartu kunstikooli ajalooseminar, aktus, kontsert ja vilistlaste pidu. Keskpäeval algab rongkäik Veski tänava endise koolihoone juurest Raekoja platsi kaudu Eha tänavale. Eha-maja on avatud huvilistele ja külalistele.

Tartus on ainulaadne ja rõõmustav olukord: siin saab õppida kunsti kõigil tasemetel. Tartu kõrgem kunstikool, ülikooli maaliosakond, kunstigümnaasium, lastekunstikool ja riiklik kutsekool ehk Tartu kunstikool.

Allikas: Tartu kunstikooli 05.07.2011 pressiteade