Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / 1. augustil algab karujahihooaeg

1. augustil algab karujahihooaeg

Prindi see artikkel
1. august 2011

karud1. augustist 31. oktoobrini kestva karujahihooaja jooksul võib maksimaalselt küttida 65 karu. Sarnaselt eelnevate aastatega võib kõige rohkem karusid küttida Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Järva maakonnas.

Karude arvukus on viimastel aastate jooksul pidevalt suurenenud, seireandmete järgi on neid kuskil 700 ringis. Karu küttimislimiidi paika panemisel arvestatakse Keskkonnateabe Keskuse ulukiseire tulemuste põhjal tehtud soovitusi, mis arvestavad muuhulgas asurkonna suurust ning karu tekitatud kahjustuste esinemist. Taoline regulatsioon aitab tagada asurkonna soodsat seisundit ja levikuala laienemist ning hoida ka kahjustusi optimaalsel tasemel.

Lisaks sellele annab oma hinnangu keskkonnaministri moodustatud suurkiskjate kaitse ja ohjamise korraldamise töörühm. Küttimismahu jaotuse ja korraldamise tingimused jahipiirkondade lõikes määrab Keskkonnaamet.

2009. aastal on karude poolt, peamiselt mesitarude lõhkumisel, tekitatud majanduslikku kahju hüvitatud ligi 10.161 euro ulatuses, 2010. aastal aga juba 12.846 euro ulatuses.

Allikas: Keskkonnaministeeriumi 21.07.2011 pressiteade