Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / Tallinna Ülikooli noored tutvuvad Haapsalus haridusreformiga

Tallinna Ülikooli noored tutvuvad Haapsalus haridusreformiga

Prindi see artikkel
20. august 2011

TallYlikooliTekkelLaupäeval, 20. augustil toimub Tallinn Ülikooli Haapsalu kolledžis kõrgharidusreformi teemaline debatt, millest võtavad osa Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, riigikogu liige Lauri Luik ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees Eimar Veldre. Debatt toimub laupäeval kell 14.00 ning kõik huvilised on teretulnud.

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna esimees Argo Ralja kommenteeris debati vajalikkust järgmiselt: „Kõrgharidusreformi teemalised arutelud toimuvad tihti kitsamas ringis ja seepärast pole kõik üliõpilased kursis, milliseid muudatusi uus seadus nende jaoks kaasa toob, millises järgus on seaduse koostamine ning kuidas tudengite huvide eest seistakse. Debatt on heaks võimaluseks end erinevate osapoolte seisukohtadega kurssi viia!“

Iga-aastase väljasõidu raames kohtuvad üliõpilased ka Haapsalu linnapea Urmas Suklesega. Ülikoolile on regionaalareng väga oluline. Tähtis on üliõpilaste teadvustamine neile olulistel teemadel. Debatil arutatakse tasuta kõrghariduse võimalikkuse üle ning sellega seonduvaid muudatusi, mis puudutavad üliõpilaste õppemahu täituvust, ülikoolide rahastamist ja paljusid teisi murekohti.

Allikas: Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna 19.08.2011 pressiteade