Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Usuelu uudised / EELK Kirikukogu otsustas reorganiseerida Usuteaduse Instituudi

EELK Kirikukogu otsustas reorganiseerida Usuteaduse Instituudi

Prindi see artikkel
24. august 2011

EELKUITulenevalt Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu otsusest mitte anda EELK Usuteaduse Instituudile usuteaduse õppekavagrupis doktoriõppes õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid kaotab EELK Usuteaduse Instituut alates 1. jaanuarist 2012. aastal ülikooli staatuse.

Kirikukogu otsustas erakorralisel istungjärgul reorganiseerida EELK Usuteaduse Instituudi rakenduskõrgkooliks ning võttis vastu järgnevad otsused:

1. Seoses EELK Usuteaduse Instituudi tegevuse lõppemisega eraülikoolina alates 01.01.2012 täita sellest tulenevad kohustused.

2. Reorganiseerida EELK Usuteaduse Instituut rakenduskõrgkooliks ning taotleda selleks koolitusluba.

3. Viia SA EELK Usuteaduse Instituut ja EELK Usuteaduse Instituudi põhikirjad vastavusse rakenduskõrgkooli nõuetega ja esitada tutvumiseks kirikukogu järgmisele istungjärgule.

4. EELK Konsistooriumil planeerida EELK 2012. aasta eelarve eelnõus EELK Usuteaduse Instituudile täiendavalt 2011. aasta eraldatud summale 54 000 eurot, vajadusel teiste valdkondade arvelt.

Rakenduskõrgkooli seaduse järgi annab rakenduskõrgkool rakenduskõrgharidusõpet ning võib toimuda magistriõpe ja õpe keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekava järgi.

Allikas: EELK Konsistooriumi 24.08.2011 pressiteade