Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Ligimene / Advokaadid jätkavad projekti „Hea nõu lastega peredele“

Advokaadid jätkavad projekti „Hea nõu lastega peredele“

Prindi see artikkel
3. detsember 2011

AdvokatuurEesti Advokatuur ja MTÜ Lastekaitse Liit leppisid kokku, et 2012. aastal jätkub heategevuslik nõustamisprojekt „Hea nõu lastega peredele“, mille raames advokaadid nõustavad pereõiguse vallas abivajajaid. Uuel aastal toimuvad tasuta nõustamised kolmapäeviti Tallinnas, Lastekaitse Liidu infokeskuses Märka Last (Tõnismägi 3). Nõustamised toimuvad eelneva registreerimise alusel.

„“Hea nõu lastega peredele“ on osutunud väga oodatud võimaluseks saada advokaatidelt professionaalset nõu pereõiguse vallas ning ainuvõimalik tee on projekti jätkamine. Selleks on advokaadid oma nõusoleku ka andnud. Tänaseks on nõu saanud ligi 350 inimest ja kõik need juhtumid on ühtlasi vaadeldavad kui võimalikud riigi õigusabi juhtumid, millele riik oleks nõustamiseks raha eraldanud, kuid mis tänu projektile said advokaatide poolt nõustatud pro bono ehk tasuta. Samas on mõnest juhtumist edaspidi saanud kohtuasi, kasutades ka riigi õigusabi võimalusi,“ ütles advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Voltenberg lisas, et Lastekaitse Liit ja Advokatuur peavad oluliseks ka lastekaitsealase teabe, eeskätt õiguslike teadmiste, laiema auditooriumini viimist. Samuti leidsid pooled, et advokaadid võiksid senisest veelgi aktiivsemalt osaleda lastekaitse teemasid ning perekonnaõigust ja sellega kaasnevaid küsimusi puudutavate seaduste, eeskätt nende eelnõude, mh uue lastekaitse seaduse, väljatöötamisel ja arutelul. Advokatuur jätkab ka Lastekaitse Liidu poolt väljaantava ajakirja „Märka Last“ toetamist – seda nii rahaliselt kui advokaatide poolt artiklite kirjutamisega õiguslikel teemadel.

MTÜ Lastekaitse Liit juht Alar Tamm rõhutas, et Lastekaitse Liit peab projekti jätkumist väga vajalikuks ning hindab kõrgelt Eesti Advokatuuri panust laste heaolu tagamisel. „Projekt “Hea nõu lastega peredele“ on heaks näiteks ja eeskujuks eri sektorite vahelisest efektiivsest koostööst.“ lisas Tamm.

2010. aastal nõustati kokku 165 inimest ning tänavu on Tallinnas nõustamisi läbi viidud 126 ning Tartus 42 korral. Kokku on „Hea nõu lastega peredele“ raames seni nõustatud ligi 350 inimest.

Valdav enamus nõustatavate probleemidest on seotud vanemate õiguste ja kohustustega laste suhtes, nagu näiteks lapse hooldusõiguse, elukoha ja elatisraha sissenõudmisega seonduv; teemaks on olnud ka isade õigused.

2011. aastal on abivajajaid nõustanud 12 advokaati: Tallinnas vandeadvokaadid Eva Tibar-Šuvalov, Maria Mägi, Maire Arm, Helina Luksepp, Ene Mõtte, Piret Simm, Ene Ahas; vandeadvokaadi vanemabid Kairi Pobbul, Helen Hääl ja Helen-Lumelille Tomberg; vandeadvokaadi abid Senny Pello ja Veronika Aunpu. Tartus nõustavad vandeadvokaadid Li Uiga ja Marian Priks.

Nõustamine keskendub perekonnaõigusele, mille alla kuuluvad näiteks laste õigused, vanemate kohustused suhetes lastega, samuti õigused ja kohustused erinevates peremudelites, üksikvanema õigused ja muud teemad. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Nõustamise koht ja kontaktandmed:

Advokatuuri nõustamispäevad toimuvad Tallinnas kolmapäeviti kell 15-18 Lastekaitse Liidu infokeskuses Tallinnas, aadressil Tõnismägi 3, eelregistreerimisega telefonil 6418486.

Allikas: Advokatuuri 01.12.2011 pressiteade